Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCS-1004:
Sbaeneg i Ddechreuwyr 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Amcanion cyffredinol

 1. Gwella dealltwriaeth sylfaenol myfyrwyr o'r iaith Sbaeneg a datblygu dealltwriaeth fwy manwl o elfennau gramadegol.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu testunau byr o'r Sbaeneg a chynhyrchu darnau ehangach, megis traethodau byr a llythyrau yn Sbaeneg .
 3. Datblygu sgiliau llafar a hyder wrth siarad Sbaeneg.
 4. Datblygu dealltwriaeth o Sbaeneg ysgrifenedig ac ehangu geirfa. .
 5. Datblygu'r gallu i ddeall ac ymateb i wybodaeth fwyfwy cymhleth mewn Sbaeneg ffurfiol ac anffurfiol.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn anelu at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf sydd wedi astudio Sbaeneg i Ddechreuwyr a Myfyrwyr Canolradd 1. Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau llafar, clywedol ac ysgrifenedig sylfaenol a ddysgwyd yn semester 1 er mwyn i fyfyrwyr ddatblygu'r hyfedredd sy'n cyfateb i safon Lefel A. Bydd myfyrwyr yn defnyddio'r egwyddorion gramadegol a ddysgwyd yn semester 1 i ysgrifennu darnau estynedig a byddant hefyd yn canolbwyntio ar strwythurau gramadegol mwy cymhleth (y goddefol, y modd dibynnol, y modd gorchmynnol). Datblygir sgiliau gwrando trwy ymarferion gwrando a deall gyda thapiau sain a fideo a bydd gofyn i fyfyrwyr roi cyflwyniadau unigol ar bynciau mwy cymhleth.

Gwerslyfr: Kattán, Juan, ac Angela Howkins, Spanish Grammar in Context, 3rd edn (New York: Routledge, 2014)

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Trothwy Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

da

50-69%: Da Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

ardderchog

70+%: Rhagorol Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Cynhyrchu darnau ysgrifenedig estynedig a llythyrau ffurfiol.

 2. Cyfathrebu'n hyfedr yn yr iaith darged am amrywiaeth o bynciau mwy cymhleth.

 3. Defnyddio geiriau a strwythurau gramadegol newydd wrth fynegi eu hunain ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 4. Darllen a deall hysbysiadau, hysbysebion ac erthyglau papur newydd yn yr iaith darged.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Assignment 20
Test 20
Oral Exam 20
Written Exam 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Seminarau - 4 awr yr wythnos am 11 wythnos (3 awr sgiliau ysgrifennu ac 1 awr sgiliau llafar/gwrando).

48
Private study 152

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: