Modiwl LZF-3040:
French Lang. Skills (3 Major)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Armelle Blin-Rolland

Amcanion cyffredinol

 1. To consolidate key areas of advanced grammar.
 2. To further develop advanced test translation skills into and out of the target language.
 3. To develop oral and aural skills to a high standard through exposure to a wide range of audio visual material.
 4. To promote appropriate use of style and register in written and oral work.
 5. To develop and refine advanced skills in structured formal essay writing and paraphrasing tasks.

Students on this module will be working towards achieving C1/C2 on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Cynnwys cwrs

This 40 credit module running throughout the year promotes appropriate use of style and register in all written and oral work and ensures that students can deal with variations in register and idiomatic expression in a confident and accurate manner. Through exposure to selected texts, complex grammatical structures and audiovisual materials, students acquire reading, writing, aural and oral skills which match the required standard of final year linguists.

Meini Prawf

ardderchog

70+%: An excellent knowledge of vocabulary and grammar and an excellent ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts. Excellent oral and aural competence.

trothwy

40-49%: A limited knowledge of vocabulary and grammar and a limited ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts. Basic oral and aural competence.

da

50-69%: A good knowledge of vocabulary and grammar and a good ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts. Good oral and aural competence.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate in essay and translation work a sophisticated command of both French and English/Welsh that is alive to the rhetorical range of both languages.

 2. To understand and process complex texts and audiovisual materials varying in style, tone and register and comment on these texts in a concise and fluent manner.

 3. Display an ability in oral work to present in fluent French arguments that could be followed by native speakers of French with comparative ease.

 4. Students will be able to offer accurate and empathetic translations which not only capture the meaning of the text, but also its mood.

 5. Students will demonstrate in essay writing a sophisticated command of French of suitably advanced register and lexis.

 6. Students will be able to present and defend oral material of sophisticated content and style, with a strong command of appropriate native speaker idiom.

 7. Students will show advanced levels of accurate and incisive aural comprehension, and demonstrate the ability to correlate written and spoken contemporary French language.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
PRAWF DOSBARTH listening comprehension (video summary)

Class test that involves writing a summary in French of a French language video clip. Summary will need to be based on topics listed on question paper.

10
TRAETHAWD essay on film/literature

500 word essay in French. Students will choose topic from list distributed in class and made available on Blackboard.

10
PRAWF DOSBARTH Article Summary/paraphrasing

Test that invovles writing a summary in French of a French language news article.

10
TRAETHAWD Book/Film Review

1000 film or book review assignment. List of topics to choose from will be made available online.

10
ARHOLIAD Translation Exam

Exam involving translation of two texts: - One from French to English/Welsh - One from English/Welsh to French

25
LLAFAR Oral exam

Exam will begin with oral presentation that will be followed by questions about the presentation topic, and then a more general discussion.

25
LLAFAR Oral for Book/Film Review

Discussion based on book/film review assignment.

10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 334
Tutorial

1 x 1 hour translation class per week for 11 weeks per semester 1 x 1 hour applied language skills class per week for 11 weeks per semester 1 x 1 hour conversation class per week for 11 weeks per semester

66

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in sophisticated written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate sophisticated passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novel) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Fully proficient to skilful oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing adroitness with a very wide range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Further develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise more sophisticated written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

There are no resource implications for students

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn