Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LZI-3030:
Italian Language 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

30 Credyd neu 15 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Silvia Bergamini

Amcanion cyffredinol

 1. To consolidate key areas of advanced grammar.
 2. To further develop advanced test translation skills into and out of the target language.
 3. To develop oral and aural skills to a high standard through exposure to a wide range of audio visual material.
 4. To promote appropriate use of style and register in written and oral work.
 5. To develop and refine advanced skills in structured formal essay writing and paraphrasing tasks.

Students on this module will be working towards achieving C1/C2 on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Cynnwys cwrs

This 30 credit module running throughout the year promotes appropriate use of style and register in all written and oral work and ensures that students can deal with variations in register and idiomatic expression in a confident and accurate manner. Through exposure to selected texts, complex grammatical structures and audiovisual materials, students acquire reading, writing, aural and oral skills which match the required standard of final year linguists.

Webpages: www.rainews.it www.repubblica.it

Any other learning resources: Writing classes dossier; Translation classes dossier.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: A limited knowledge of vocabulary and grammar and a limited ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts. In translation, poor ability to retain the original meaning of the text and to reproduce the author’s style. Basic oral/aural competence.

da

50-69%: A good knowledge of vocabulary and grammar and a good ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts. In translation, good ability to retain the original meaning of the text and to reproduce the author’s style. Good oral/aural competence.

ardderchog

70+%: An excellent knowledge of vocabulary and grammar and an excellent ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts. In translation, excellent ability to retain the original meaning of the text and to reproduce the author’s style. Excellent oral/aural competence.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate in essay and translation work a sophisticated command of both Italian and English/Welsh that is alive to the rhetorical range of both languages.

 2. Display an ability in oral work to present in fluent Italian arguments that could be followed by native speakers of Italian with comparative ease.

 3. Demonstrate an ability to communicate fluently and accurately in the TL

 4. To understand and process complex texts and audiovisual materials varying in style, tone and register and comment on these texts in a concise and fluent manner.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
In class essay 13.33
Aural comprehension test 13.33
In class article summary 13.33
Final oral exam 30
Final translation exam 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

1 x 1 hour translation class per week for 11 weeks per semester 1 x 1 hour applied language skills class per week for 11 weeks per semester 1 x 1 hour conversation class per week for 11 weeks per semester

234
Seminar

1 x 1 hour translation class per week for 11 weeks per semester 1 x 1 hour applied language skills class per week for 11 weeks per semester 1 x 1 hour conversation class per week for 11 weeks per semester

66

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Webpages: www.rainews.it www.repubblica.it Any other learning resources: Writing classes dossier; Translation classes dossier.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: