Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl QXS-2002:
Integrated English Skills 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Miss Debbie Garlick

Amcanion cyffredinol

This course, available only to non-native speakers of English, aims to develop students' English language competence in speaking, listening, reading and writing so that they can use the language with greater ease and fluency. The course will enable students to perform more effectively in their academic work in a British university context. It will also enable them to adapt their English to a variety of cultural situations so that they can develop their own interests within an English language cultural setting.

Cynnwys cwrs

This course is only available to students whose native language is not English.

Optional for second year students on any course.

This module is a wide-ranging topic-based course which utilises a multi-media approach to language learning. Various techniques and materials are used, including video tapes and authentic reading texts. The course places particular emphasis on Writing skills, Reading skills, Vocabulary development and Communicative grammar. The six broad topics around which this language work takes place are the Media, Learning & Teaching, Science & Technology, Entertainment, Crime & Punishment, and Stranger and Fiction. Handouts of materials are provided for students.

Meini Prawf

trothwy

40% A student has achieved the minimum acceptable standard of competence in coursework and examination relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS 6.0) A student shows the ability to produce basic written English for a variety of purposes and has some awareness of structure, content, style and grammatical accuracy. S/he is able to discuss statistical information at a basic level but may not be aware of implications arising from it. There are some errors in grammar and format in the majority of written work.

da

55% A student has achieved a good standard of competence in coursework and examination relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS 6.5) A student shows the ability to produce good written English for a variety of purposes and in a variety of registers and has good awareness of structure, content, style and grammatical accuracy. S/he is able to discuss statistical information well and demonstrates some awareness of implications arising from it but may not explore these fully. There are only a few errors in grammar and/or format in all written work but these do not interfere with the communication of ideas.

ardderchog

70% A student has achieved an exceptional standard of competence in coursework and examination relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS 7.0 or above) A student shows the ability to produce excellent written English for a variety of purposes and in a variety of registers and has very good awareness of structure, content, style and grammatical accuracy. S/he is able to discuss statistical information with knowledge and understanding and with excellent awareness of any implications arising from it. There are very few errors in grammar or format in all written work and communication of ideas is clear and effective.

Canlyniad dysgu

 1. On successful completion of the module, a student will:

  1. Be able to use English in listening, speaking, reading and writing at a level equivalent to IELTS 6.0 and above.

  2. Be able to read authentic texts with speed and accuracy in order to extract and discuss important points.

  3. Be able to make observations on the use of style, grammar and vocabulary in authentic English texts.

  4. Be able to use grammatically accurate English.

  5. Be able to distinguish between different registers of written English (formal/informal, academic/non-academic etc.).

  6. Be able to write appropriately in a variety of registers in English.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Integrated English Skills Exam 40
Assignment TV 20
Assignment 2 Short essay on Education 20
Assignment 3 Essay on Technology 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Teaching consists of a two-hour interactive class each week for 12 weeks. Students are expected to do a considerable amount of independent study in preparation for, and in addition to, the assessed assignments.

100

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: