Modiwlau cwrs R181 | BA/FPIE
BA French with Psychology (with International Experience)

Modiwlau Blwyddyn 1

Modiwlau Gorfodol

40 credyd allan o:

 • LZF-1001: Advanced French 1 (20) (Semester 1) Craidd
  This module has been designed in order to enable post 'A' level students to develop written communicative skills in French by extending linguistic competence acquired at 'A' level. It comprises a text-based class in which students have the opportunity to develop translation skills and paraphrasing techniques. Students also have the opportunity to revise and consolidate key areas of grammar in a second class which constitutes the grammatical spine of the module. The texts used in this module are chosen from a range of sources including the media and literary works in order to familiarise students with variations in tone and register. A thematic approach is used in the text-based class in order to enable students to gain an insight into particular French themes and issues while developing the various written communicative skills outlined. Key texts We use the following as a course book: Simone Renaud and Dominique van Hooff. En Bonne Forme (8th edition) (New York: John Wiley and Sons, 2008) We also recommend the students purchase the following: - A large bilingual dictionary, such as the latest edition of the Collins-Robert or the Oxford-Hachette. - A large monolingual dictionary, such as the latest edition of Le Petit Robert. - A detailed French grammar reference book to complement the course book. We recommend the latest edition of Hawkins and Towell’s French Grammar and Usage or Glanville Price’s A Comprehensive French Grammar. Although it is somewhat briefer than the two previous books, we also suggest that Ferrat’s A French Reference Grammar is suitable for first year purposes.”
  neu
  LCF-1001: Ffrangeg Uwch 1 (20) (Semester 1) Craidd
  Yn yr wythnosau cyntaf, byddwn yn cadarnhau 'blociau adeiladu' yr iaith ysgrifenedig (rhannau ymadrodd, cenedl enwau, cytundeb gramadegol ayyb), yn ogystal â chyflwyno'r prif werslyfr. Wedyn, bydd y dosbarthiadau'n cael eu rhannu rhwng cyflwyno iaith o "En bonne forme", darllen a thrafod testunau mewn Ffrangeg, ac adborth ar yr aseiniadau hynny y rhoddir marc iddynt. Byddwch yn cael rhaglen o flaen llaw sy'n nodi'r gwaith darllen a'r aseiniadau sydd i'w gwneud yn yr wythnosau i ddod. Trwy'r flwyddyn bydd cyfres o ymarferion i'w gwneud ar gyfrifiadur yn y Ganolfan Ieithoedd; dylai hynny olygu rhyw awr o waith yr wythnos. Key texts We use the following as a course book: Simone Renaud and Dominique van Hooff. En Bonne Forme (8th edition) (New York: John Wiley and Sons, 2008) We also recommend the students purchase the following: - A large bilingual dictionary, such as the latest edition of the Collins-Robert or the Oxford-Hachette. - A large monolingual dictionary, such as the latest edition of Le Petit Robert. - A detailed French grammar reference book to complement the course book. We recommend the latest edition of Hawkins and Towell’s French Grammar and Usage or Glanville Price’s A Comprehensive French Grammar. Although it is somewhat briefer than the two previous books, we also suggest that Ferrat’s A French Reference Grammar is suitable for first year purposes. Any other learning resources Students are required to complete grammar exercises on a programme called Lingu.
 • LZF-1002: Advanced French 2 (20) (Semester 2) Craidd
  This topic-based module complements LZF1001 by developing proficiency in spoken French acquired at 'A' level. A range of audio and visual aids is used in each class in order to stimulate group discussions, debates and individual presentations on a particular theme. Aural skills are also developed through audio and video comprehension exercises. The purpose of this module is to enable students to defend themselves orally in a range of topics relating to contemporary French and Francophone life and society and to improve comprehension of different French accents. Key texts This module involves oral comprehension classes and conversation classes. At the start of each semester, students are given a course booklet containing the questions for the listening comprehension exercises, general module information, and lists of websites that they can use in order to watch French television and listen to French radio. We also recommend the students purchase the following: - A large bilingual dictionary, such as the latest edition of the Collins-Robert or the Oxford-Hachette. - A large monolingual dictionary, such as the latest edition of Le Petit Robert. - A detailed French grammar reference book to complement the course book. We recommend the latest edition of Hawkins and Towell’s French Grammar and Usage or Glanville Price’s A Comprehensive French Grammar. Although it is somewhat briefer than the two previous books, we also suggest that Ferrat’s A French Reference Grammar is suitable for first year purposes. Webpages: Students are expected to be regularly keeping up-to-date with new stories in France via websites such as the following: www.lemonde.fr www.liberation.fr www.figaro.fr French television news programmes - Daily 8am, 1pm and 8pm national news bulletins from France 2: http://jt.france2.fr - Regional and local news bulletins from France 3 (also available as podcasts): http://jt.france3.fr/ - International news bulletins and short docu-films from TV5: www.tv5.org - iTélé: http://www.itele.fr/ - BFM TV : http://www.bfmtv.fr/ French radio stations - Europe 1 (news and discussion): http://www.europe1.fr/ - France Info (news): http://www.radiofrance.fr/chaines/france-info/accueil/ - France Inter (news): http://www.radiofrance.fr/franceinter/accueil/ - France Culture (news and culture, bit like BBC Radio 4): http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/sommaire/ - Radio France Internationale (international news): http://www.rfi.fr/
  neu
  LCF-1002: Ffrangeg Uwch 2 (20) (Semester 2) Craidd
  Mae'r modiwl hwn yn mynd law yn llaw â LCF1001, ac mae'n canolbwyntio ar sgiliau llafar a gwrando'r myfyrwyr. Yn ogystal â dosbarthiadau sgwrsio traddodiadol a gwaith yn seiliedig ar arddweud, mae pytiau o deledu Ffrangeg yn cyflwyno'r myfyrwyr i Ffrangeg fel y caiff ei siarad go iawn heddiw gan siaradwyr brodorol o amrywiaeth o gefndiroedd. Bydd gwaith yn y Ganolfan Ieithoedd yn golygu gwrando ar ffeiliau sain a recordio eu hunain ar gyfrifiadur, a hynny dan arolygiaeth y staff er mwyn gallu rhoi adborth unigol. Nod y modiwlau iaith yw cael y myfyrwyr i gael meistrolaeth gadarn o ramadeg, a gallu defnyddio'r Ffrangeg ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan ddod yn fwy medrus a hyderus wrth siarad ac ysgrifennu. Key texts This module involves oral comprehension classes and conversation classes. At the start of each semester, students are given a course booklet containing the questions for the listening comprehension exercises, general module information, and lists of websites that they can use in order to watch French television and listen to French radio. We also recommend the students purchase the following: - A large bilingual dictionary, such as the latest edition of the Collins-Robert or the Oxford-Hachette. - A large monolingual dictionary, such as the latest edition of Le Petit Robert. - A detailed French grammar reference book to complement the course book. We recommend the latest edition of Hawkins and Towell’s French Grammar and Usage or Glanville Price’s A Comprehensive French Grammar. Although it is somewhat briefer than the two previous books, we also suggest that Ferrat’s A French Reference Grammar is suitable for first year purposes.
 • LZF-1003: French for Beginners I (20) (Semester 1) Craidd
  The module is devised to suit 'ab initio' and post-GCSE students of French and focuses on the development of basic oral, aural and written communicative skills. The module involves an introduction to and [in the case of those with GCSE knowledge of the language] a revision of key areas of grammar (present and past tenses, the future and conditional tenses, nouns, adjectives, prepositions). Students will acquire general vocabulary and key expressions relating to self, family, daily routine, hobbies, likes and dislikes, in part through role-play situations. Using appropriate audio/visual aids, students will also be introduced to modern and contemporary French culture and society. Key texts: Action Grammaire! 3rd edition by Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006). The French Experience 1 Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003) Students are given the following advice about purchasing a dictionary: “You may be able to manage with a concise one (not a pocket dictionary), but you should consider a ‘proper’ translating dictionary such as the Collins-Robert or Oxford-Hachette, and learn to use it effectively and regularly.”
  neu
  LCF-1003: Ffrangeg i Ddechreuwyr I (20) (Semester 1) Craidd
  Mae'r modiwl hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr a myfyrwyr sydd wedi astudio Ffrangeg at TGAU. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llafar, gwrando ac ysgrifennu. Mae'r modiwl yn cynnwys cyflwyniad ac adolygu (yn achos rhai sydd eisoes wedi gwneud TGAU) y rhannau allweddol o ramadeg (yr amser presennol a'r gorffennol, y dyfodol a'r amodol, enwau, ansoddeiriau, arddodiaid). Bydd y myfyrwyr yn dysgu geirfa gyffredinol a'r ymadroddion allweddol sy'n ymwneud â'r hunan, y teulu, gweithgareddau bob-dydd, diddordebau, yr hyn maent yn ei hoffi/gasáu, a hynny yn rhannol trwy sefyllfaoedd chwarae rôl. Gan ddefnyddio'r cymhorthion sain/gweledol priodol, bydd y myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r diwylliant a'r gymdeithas Ffrengig heddiw. Key texts The following textbooks are used: Action Grammaire! 3rd edition by Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006). The French Experience 1 Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003) Students are given the following advice about purchasing a dictionary: “You may be able to manage with a concise one (not a pocket dictionary), but you should consider a ‘proper’ translating dictionary such as the Collins-Robert or Oxford-Hachette, and learn to use it effectively and regularly.”
 • LZF-1004: French for Beginners II (20) (Semester 2) Craidd
  This module is aimed at all first year students who have completed French for Beginners 1. The module aims to develop the basic oral, aural and written communicative skills acquired in semester 1 in order to bring students up to and beyond a level of proficiency equivalent to 'A' level. Students apply the grammatical principles learned in semester 1 to extended pieces of writing and also focus on more complex grammatical structures. Aural communicative skills are developed through audio and video tape comprehension exercises and students are required to make individual presentations on more sophisticated topics. Key texts: Action Grammaire! 3rd edition by Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006). The French Experience 1 Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003) Students are given the following advice about purchasing a dictionary: “You may be able to manage with a concise one (not a pocket dictionary), but you should consider a ‘proper’ translating dictionary such as the Collins-Robert or Oxford-Hachette, and learn to use it effectively and regularly.”
  neu
  LCF-1004: Ffrangeg i Ddechreuwyr II (20) (Semester 2) Craidd
  Bydd y modiwl hwn, a gynhelir yn yr ail semester, yn cynnwys pedair awr o oriau cyswllt yr wythnos. Mae wedi ei anelu at fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf sydd wedi cwblhau Ffrangeg i Ddechreuwyr 1 a Myfyrwyr Canolradd 1. Nod y modiwl yw datblygu'r sgiliau sylfaenol mewn siarad, gwrando ac ysgrifennu a gafwyd yn semester 1 er mwyn dod â hwy i'r lefel hyfedredd sy'n cyfateb i Lefel A. Bydd y myfyrwyr yn defnyddio'r egwyddorion gramadeg a ddysgwyd yn semester 1 wrth ysgrifennu darnau mwy estynedig, gan ganolbwyntio ar gystrawennau mwy cymhleth (Y Goddefol, y Dibynnol a'r Gorchmynnol). O ran datblygu sgiliau llafar, bydd y myfyrwyr yn trafod mwy yn yr iaith darged. Caiff sgiliau gwrando eu datblygu hefyd trwy ymarferion tâp sain a fideo. Key texts The following textbooks are used: Action Grammaire! 3rd edition by Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006). The French Experience 1 Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003) Students are given the following advice about purchasing a dictionary: “You may be able to manage with a concise one (not a pocket dictionary), but you should consider a ‘proper’ translating dictionary such as the Collins-Robert or Oxford-Hachette, and learn to use it effectively and regularly.”
 • With A-Level French Select Advanced. Without A-Level French Select Beginners.

40 credyd allan o:

 • PPP-1002: Stress & Distress (10) (Semester 1)
  Reading List Health Psychology. Core text: Morrison, V., & Bennett, P. (2012). An Introduction to Health Psychology (3rd ed.). Essex: Pearson. The first edition of this text will be suitable. Clinical Psychology. Core text: Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G. C., & Neale, J. M., (2010/2012). Abnormal Psychology (11th/12th ed.). Hoboken, NJ: Wiley. Previous editions of the core text and other Abnormal Psychology texts will be suitable.
 • PPP-1003: Scientific Writing & Comm I (10) (Semester 1)
  Recommended reading for this module is as follows: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. The general online handbook: Essay Writing Guide; APA & Writing Research Reports; Edit, acknowledgements & choosing resources. Further reading materials and guidance will be provided in class and additional resources will be accessible on Blackboard.
  neu
  PCC-1001: Ysgrifennu Gwyddonol I (10) (Semester 1)
  Dyma'r deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwl hwn: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition). Washington, DC: Awdur. Y llawlyfr ar-lein cyffredinol: Arweiniad ar Ysgrifennu Traethodau; APA ac Ysgrifennu Adroddiadau Ymchwil, cydnabyddiaethau a dewis adnoddau. Bydd deunyddiau darllen pellach yn cael eu darparu yn y dosbarth a bydd adnoddau ychwanegol i'w cael ar Blackboard.
 • PPP-1005: Brain & Mind (10) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: Carlson N. R. Physiology of Behaviour (10th Edition) London: Allyn and Bacon. ISBN 9781408227992
 • PPP-1006: Scientific Writing & Comm II (10) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. POPPS handbook Further guidance will be provided in class, and additional resources will be made accessible on Blackboard.
  neu
  PCC-1003: Ysgrifennu Gwyddonol II (10) (Semester 2)
  Dyma'r deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwl hwn: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. Llawlyfr Sgiliau Ymarfer Cyflwyniadau Llafar Seicoleg (POPPS) Rhoddir rhagor o gyfarwyddyd yn y dosbarth, a threfnir i adnoddau ychwanegol fod ar gael ar Blackboard.
 • PPP-1007: Learning to be Happy (10) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: Carr A (2003) Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths. Brunner-Routledge ISBN-10: 1583919910 Miltenberger, R.G. (2007). Behaviour Modification: Principles and Procedures. (5th edition). Wadsworth. (4th edition also fine). can be brought by chapter.

Modiwlau Opsiynol

40 credyd allan o:

 • QXL-1110: Introduction to Language (20) (Semester 1)
  The course provides an overview of a wide range of topics in the study of natural language, including: 1. What is language? 2. Morphology: words and their structure. 3. Phonetics and Phonology: language sounds and sound systems. 4. Syntax: sentence structure 5. Semantics and Pragmatics: meaning and context 6. Language variation. 7. Language change. 8. Language acquisition 9. Language pathologies 10. Language and the brain Furthermore, the course provides guidance on how to plan & write an essay as well as other assessment methods, and on how to prepare effectively for examinations.
 • QXL-1112: Language, Literature & Culture (20) (Semester 2)
  1. the relationship between language, culture and thought processes, 2. the relationship between language and identity, 3. the structures of bilingual societies, 4. the different manifestations of multilingualism, particularly in relation to the concepts of bilingualism and diglossia, 5. the cultural, political, and anthropological issues surrounding minority languages & language policy.
 • LXE-1600: Transnational Cultures (20) (Semester 2)
 • LXE-1700: Creating National Histories (20) (Semester 1)

Modiwlau Blwyddyn 2

Modiwlau Gorfodol

Semester 1

 • LZF-2040: French Language Skills (40) Craidd
  Building on the foundations of the first year language course, classes on written language skills, listening comprehension and translation into English, and oral communication skills will further develop proficiency and fluency in French. Written language skills include grammar review, paraphrasing, translation into French and essay-writing, and will focus on journalistic, literary and professional language. Listening comprehension classes will draw from modern, authentic material including recent French TV reports, and involve comprehension and paraphrasing exercises. The language materials used will concern the following topics: media, employability, the arts and socio-cultural debates. Oral skills will develop fluency across different registers of spoken French. All classes seek to develop the skills students will need for their third year in a French-speaking country.
  neu
  LCF-2040: Sgiliau Iaith Ffrangeg (40) Craidd
  Gan adeiladu ar sylfaeni cwrs iaith y flwyddyn gyntaf, bydd y dosbarthiadau ar sgiliau ysgrifenedig, gwrando a deall a chyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg, a sgiliau llafar yn datblygu hyfedredd a rhuglder yn y Ffrangeg. Bydd y sgiliau iaith ysgrifenedig yn cynnwys adolygu pwyntiau gramadegol, aralleirio, cyfieithu i'r Ffrangeg ac ysgrifennu traethodau, ac yn canolbwyntio ar yr iaith newyddiadurol, lenyddol a phroffesiynol. Bydd y dosbarthiadau gwrando a deall yn defnyddio ffynonellau dilys oddi ar y teledu, ac yn cynnwys trawsgrifio i'r Gymraeg/Saesneg. Bydd pob dosbarth yn datblygu'r sgiliau y bydd ar y myfyrwyr eu hangen yn eu trydedd flwyddyn pan fyddant mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg.

Semester 2

 • PPP-2016: Aspects of Clinical Psychology (10)
  Reading List Core Textbooks Davey, G. (2014). Psychopathology: Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology (BPS Textbooks in Psychology Series). BPS Blackwell The 1st Edition (2008) is also fine, but it may not be completely in line with the 2nd Edition (2014). Journal Articles and additional book chapter readings: A number of core readings will be posted on Blackboard for each module topic, when required. You can also use your Year 1 'Abnormal Psychology' textbook by Kring, Johnson, Davison and Neal (2013).
 • LZF-2040: French Language Skills
  Building on the foundations of the first year language course, classes on written language skills, listening comprehension and translation into English, and oral communication skills will further develop proficiency and fluency in French. Written language skills include grammar review, paraphrasing, translation into French and essay-writing, and will focus on journalistic, literary and professional language. Listening comprehension classes will draw from modern, authentic material including recent French TV reports, and involve comprehension and paraphrasing exercises. The language materials used will concern the following topics: media, employability, the arts and socio-cultural debates. Oral skills will develop fluency across different registers of spoken French. All classes seek to develop the skills students will need for their third year in a French-speaking country.
  neu
  LCF-2040: Sgiliau Iaith Ffrangeg
  Gan adeiladu ar sylfaeni cwrs iaith y flwyddyn gyntaf, bydd y dosbarthiadau ar sgiliau ysgrifenedig, gwrando a deall a chyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg, a sgiliau llafar yn datblygu hyfedredd a rhuglder yn y Ffrangeg. Bydd y sgiliau iaith ysgrifenedig yn cynnwys adolygu pwyntiau gramadegol, aralleirio, cyfieithu i'r Ffrangeg ac ysgrifennu traethodau, ac yn canolbwyntio ar yr iaith newyddiadurol, lenyddol a phroffesiynol. Bydd y dosbarthiadau gwrando a deall yn defnyddio ffynonellau dilys oddi ar y teledu, ac yn cynnwys trawsgrifio i'r Gymraeg/Saesneg. Bydd pob dosbarth yn datblygu'r sgiliau y bydd ar y myfyrwyr eu hangen yn eu trydedd flwyddyn pan fyddant mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg.

40 credyd allan o:

 • PPP-2010: Social Psychology (10) (Semester 1)
  ONE of the following textbooks will provide you with a basic overview of the topic to support your learning through this course. However, please remember that it is expected that you will read original papers (research or review articles from peer reviewed journals) rather than relying on the textbook whenever possible. Please refer to the word documents that accompany each lecture to see a comprehensive list of original sources in the reference sections – consider these references as your reading lists for each topic. Sutton, R. & Douglas, K. (2013). Social Psychology. London: Palgrave MacMillan. ISBN-10: 0230218032 ISBN-13: 978-0230218031 Hogg, M.A. & G.M. Vaughan. (2011). Social Psychology 6th Edition. London: Prentice Hall. ISBN-10: 0273741144 ISBN-13: 978-0273741145 Please note that the most recent edition of the above textbook is preferred, but the previous edition (5th) is acceptable Aronson, E. (2008). The Social Animal 10th Edition. New York: Worth. ISBN-10: 1429203161 ISBN-13: 978-1429203166
 • PPP-2011: Developmental Psychology (10) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: Shaffer, D.R., & Kipp, K. (2012). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. (9th Ed.) International Edition. London: Thompson. (Previous edition is also acceptable as they cover much the same ground.) Additional reading will be made available to students through Blackboard. Required reading for each lecture topic will be presented in class.
  neu
  XAC-2011: Seicoleg Datblygol (10) (Semester 2)
 • PPP-2012: Cognitive Psychology (10) (Semester 1)
  Ashcraft, M. H., & Radvansky, G. A. (2010). Cognition. NJ, US: Pearson Education. ISBN 10: 0-13-508168-8 ISBN 13: 978-0-13-508168 Core textbook for the whole module Baddeley. A, D. (1999). Essentials of Human Memory. Hove, England: Psychology Press. ISBN 0863775454 (pbk.) 0863775446 Alternative core textbook for the topic of Memory Styles, E. A. (1997). The Psychology of Attention. Hove UK: Psychology Press. ISBN 0863774652 (PBK) 0863774644 Alternative core textbook for the topic of Attention Goldstein, E.B. (1999). Sensation and Perception. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. ISBN 0534346804 (alk. paper) Alternative core textbook for the topic of Perception Harley, T. (2009). Talking the talk. Hoboken: Taylor & Francis Alternative core textbook for the topic of Language; ~15 hard copies available in the library, also available as an e-book. The author’s The Psychology of Language textbook offers more advanced coverage of the same topics, for those who wish to delve deeper.
 • PPP-2013: Biological Psychology (10) (Semester 2)
  Reading List All readings Carlson (10th edition) – Physiology of Behavior K & W=Kolb and Whishaw Fundamentals of Human Neuropsychology, 6th edition (in parenthesis page numbers from the 5th edition)
 • PPP-2014: Personality & Indiv Diffs (10) (Semester 1)
  Recommended reading for this module includes the following text, however additional texts may be also be given prior to the module and during the module. Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2013). Personality, Individual Differences and Intelligence. Pearson Education Limited.
 • PPP-2015: Behavioural Psychology (10) (Semester 1)
  This module comprises two independent, equally-weighted, components, one on language and one on learning. The learning component examines learning and behaviour change from the prespective of contemporary learning theory and behaviour analysis. The module will examine how motivating states and reinforcement theory can help us understand how people learn, how habits develop, and why it can be so hard to change behaviour. We will also discuss the field of applied behaviour analysis, and how it is used to improve learning in the regular classroom and for people with autism and learning disabilities. The language compnent is designed to provide students with an introduction to the scientific study of language. It will cover the central theories and issues in the psychology of language, including a) the structure and function of language, b) what cognitive and neural processes allow us to understand and produce spoken and written language and c) language disorder (e.g., dyslexia).

Modiwlau Opsiynol

40 credyd allan o:

 • LXE-2011: Discovering Cities (20) (Semester 1)
 • LXE-2025: Reading Fantastic Literatures (20) (Semester 2)
 • LXF-2104: French Cinema 1895-1950 (20) (Semester 1)
  The French hold cinema in greater esteem than perhaps any other nation, both as an art form and as popular entertainment; since its inception, the septième Art has produced a wealth of talent and many films of world standing. In this course we will look - on the big screen - at prominent examples of French cinema from its first decades, from the earliest work of the Lumière brothers in the 1890s to the mid-20th Century. The course looks at the general development of French cinema in the period, concentrating on: (i) a major classic from the silent era; (ii) a film from the Poetic Realism movement of the 1930s; (iii) an artistic, non-realist film from the end of the period covered. Key texts Main films studied Luis Buñuel’s Un Chien andalou Jean Vigo’s Vigo’s Zéro de conduite Jean Renoir’s Boudu sauvé des eaux Jean Renoir’s La Grande Illusion Marcel Carné’s Hôtel du Nord Marcel Carné’s Le Jour se lève Main secondary texts Andrew, James Dudley. Mists of regret: culture and sensibility in classic French film (Princeton: Princeton University Press, 1995). Armes, Roy. French Cinema (London: Secker and Warburg, 1985). Hayward, Susan. French National Cinema, (London and New York: Routledge, 2005). Hayward , Susan and Ginette Vincendeau (eds.). French Film: Texts and Contexts (London and New York: Routledge, 2002). Martin, John. The Golden Age of French Cinema, 1929-1939 (London: Columbus Books, 1983). Powrie, Phil and Keith Reader (eds.). French Cinema: A Student's Guide (London: Arnold, 2002). Williams, Alan. Republic of images: a history of French film making (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992).
 • LXF-2105: Race and Immigration in France (20) (Semester 2)
  This module will begin by providing a brief history of immigration and debates about immigration in France, before looking at how race is conceptualized in France and assessing how France's Republican political traditions influence perceptions of race. The module will include a variety of texts and films, such as Frantz Fanon's seminal text "Peau noire, masques blancs" (1952), Alain Gomis's 2001 film "L'Afrance", Kamini's 2006 rap video "Marly-Gomont", Azouz Begag's 1989 novel "Béni ou le paradis privé", and two recent doocumentary films by Carole Sionnet, "Parmi Nous" (2004) and "Pour le meilleur" (2007). Main texts and films studied Laurent Cantet’s Entre les murs (2008). Alain Gomis’s L’Afrance (2001). Begag, Azouz. Béni ou le paradis privé (Seuil: Paris, 1989). Pineau, Gisèle. L’Exil selon Julia (LG : Paris, 1996). Main secondary materials Sam Haigh (ed), An introduction to Caribbean francophone writing, (Oxford: Berg, 1999). Hargreaves, Alec. Multi-ethnic France: Immigration, Politics, Culture and Society (Abingdon: Routledge, 2007). Hargreaves, Alec. Voices from the North African Community in France: Immigration and Identity in Beur Fiction (Oxford: Berg, 1997) Jennings, Jeremy. 2000. ‘Citizenship, Republicanism and Multiculturalism in Contemporary France’, British Journal of Political Science, 30(4): 575-598. Tarr, Carrie. Reframing difference: beur and banlieue filmmaking in France (Manchester, UK : Manchester University Press, 2005).
 • QXL-2253: English Teaching in Classroom (20) (Semester 2)

Modiwlau Blwyddyn 4

Modiwlau Gorfodol

Semester 1

 • LZF-3030: French Language Skills (30) Craidd
  This 30 credit module running throughout the year promotes appropriate use of style and register in all written and oral work and ensures that students can deal with variations in register and idiomatic expression in a confident and accurate manner. Through exposure to selected texts, complex grammatical structures and audiovisual materials, students acquire reading, writing, aural and oral skills which match the required standard of final year linguists.
  neu
  LCF-3030: Sgiliau Iaith Ffrangeg (30) Craidd
  Ar ôl cwblhau blwyddyn dramor, dylai'r myfyrwyr fod eisoes wedi cyrraedd lefel uchel ar lafar yn Ffrangeg. Caiff rhan lafar y modiwl hwn ei ddysgu gan siaradwr brodorol, a'r nod yw cynnal a gwella'r sgiliau hyn wrth baratoi ar gyfer yr arholiad terfynol a'r byd tu allan. Canolbwyntir ar sgiliau cyflwyno ar lafar a rhyngweithio â siaradwyr brodorol. Bydd y rhan fideo'n defnyddio ffynonellau sydd 100% oddi ar deledu Ffrangeg, a bydd y modiwl yn hyfforddi ac yn arholi'r myfyrwyr mewn tair sgil sef deall materion gwahanol a'r iaith a ddefnyddir i'w trafod; sgiliau trawsgrifio manwl gywir; a sgiliau cyfieithu yn seiliedig ar waith trawsgrifio'r myfyrwyr. Bydd y cwrs yn talu sylw arbennig i ddadleuon ac i gael ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o sawl agwedd ar yr iaith gyfoes. Mae llawer o gefnogaeth i'w chael yn y Ganolfan Ieithoedd. Mae'r rhan ar gyfieithu yn fwy traddodiadol, ac mae rhoi hyfforddiant a phrofiad i'r myfyrwyr mewn cyfieithu darnau Cymraeg a Saesneg i Ffrangeg idiomatig, ac fel arall. Mae'r testunau'n dod o amryw o ffynonellau.

Semester 2

 • LZF-3030: French Language Skills
  This 30 credit module running throughout the year promotes appropriate use of style and register in all written and oral work and ensures that students can deal with variations in register and idiomatic expression in a confident and accurate manner. Through exposure to selected texts, complex grammatical structures and audiovisual materials, students acquire reading, writing, aural and oral skills which match the required standard of final year linguists.
  neu
  LCF-3030: Sgiliau Iaith Ffrangeg
  Ar ôl cwblhau blwyddyn dramor, dylai'r myfyrwyr fod eisoes wedi cyrraedd lefel uchel ar lafar yn Ffrangeg. Caiff rhan lafar y modiwl hwn ei ddysgu gan siaradwr brodorol, a'r nod yw cynnal a gwella'r sgiliau hyn wrth baratoi ar gyfer yr arholiad terfynol a'r byd tu allan. Canolbwyntir ar sgiliau cyflwyno ar lafar a rhyngweithio â siaradwyr brodorol. Bydd y rhan fideo'n defnyddio ffynonellau sydd 100% oddi ar deledu Ffrangeg, a bydd y modiwl yn hyfforddi ac yn arholi'r myfyrwyr mewn tair sgil sef deall materion gwahanol a'r iaith a ddefnyddir i'w trafod; sgiliau trawsgrifio manwl gywir; a sgiliau cyfieithu yn seiliedig ar waith trawsgrifio'r myfyrwyr. Bydd y cwrs yn talu sylw arbennig i ddadleuon ac i gael ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o sawl agwedd ar yr iaith gyfoes. Mae llawer o gefnogaeth i'w chael yn y Ganolfan Ieithoedd. Mae'r rhan ar gyfieithu yn fwy traddodiadol, ac mae rhoi hyfforddiant a phrofiad i'r myfyrwyr mewn cyfieithu darnau Cymraeg a Saesneg i Ffrangeg idiomatig, ac fel arall. Mae'r testunau'n dod o amryw o ffynonellau.

10 credyd allan o:

Modiwlau Opsiynol

40 credyd allan o:

 • LXE-3101: Approaching Translation (10) (Semester 2)
  This module aims to further develop and consolidate translation skills students have acquired in their language courses. By approaching translation as a process, it examines translation at different textual levels, from the lexico-grammatical level such as words and grammar, to the textual-pragmatic level such as cohesion, register and text types. It provides students with a framework to reflect on the translational difficulties in their chosen language pairs and explore strategies and their implications. Key texts Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd edition (London: Routledge, 2011). Hatim, Basil and Munday, Jeremy. Translation: an Advanced Resource Book (London: Routledge, 2004). Students will also require language specific resources such as a bilingual and monolingual dictionaries.
  neu
  LCE-3101: Trin a Thrafod Cyfieithu (10) (Semester 2)
  Bwriad y modiwl hwn yw datblygu ac atgyfnerthu ymhellach sgiliau cyfieithu a enillwyd gan fyfyrwyr yn eu cyrsiau iaith. Trwy ystyried cyfieithu fel proses, mae'n craffu ar gyfieithu ar wahanol lefelau testunol, o lefel geiriau a gramadeg, i'r lefel destunol a phragmataidd sy'n ystyried cydlyniad, cywair a mathau o destun. Mae'n rhoi fframwaith i'r myfyrwyr i ystyried yr anawsterau cyfieithu yn y parau iaith a ddewiswyd ganddynt ac i ymchwilio i strategaethau a'u goblygiadau. Key texts Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd edition (London: Routledge, 2011). Hatim, Basil and Munday, Jeremy. Translation: an Advanced Resource Book (London: Routledge, 2004). Students will also require language specific resources such as a bilingual and monolingual dictionaries.
 • LXE-3102: Culture and the Body (10) (Semester 1)
 • QXE-3105: Reading Myth (20) (Semester 2)
  This module will take as its focus the textual response to inherited mythic structures: how myth may be perceived in theoretical terms as a proairetic discourse; how it establishes affinities with certain genres (e.g. epic, tragedy, romance); and how in more contemporary cultural debates it has been problematised by expectations of falsehood. The seminar programme will range from Ancient Greek representations of myth (e.g. Medea) to medieval accounts of Scripture in dramatic narrative (e.g. Abraham and Isaac) and to varying accounts of saints’ lives. In the early modern period attention may be devoted to the changing importance of ancient mythologies in literary narrative. In the more contemporary periods, options will change from year to year, but may include explorations of such pervasive constructs as the Founding of Empire (Kipling, Lessing), The American Dream (Capote, Fitzgerald, Highsmith) and The War on Terror (Buchan, Fleming, and Porter’s Empire State).
 • LXF-3106: French Cinema since 1960 (20) (Semester 2)
  In chronological terms, this course follows on from module LXF2104 French Cinema 1895-1950. However, students who have not taken LXF2104 or have not previously studied cinema are more than welcome to take this module. This course will focus on French cinema from the New Wave period of the 1950s and 1960s to the new millennium. Through analysis of films by four different directors from four different decades, key cinematic trends will be identified, analysed and contextualized. Key trends / periods to be studied include 1950s/60s New Wave cinema, the "cinéma du look" of the 1980s, and the renewal of social and political cinema in France since 1995. This will expose students to key concepts in film studies and encourage critical reflection on how the range of techniques utilised by a director contribute to cinematic meaning. The films studied will be situated both in relation to cinematic and political trends contemporary to their production. Key texts Austin, Guy. 1996. Contemporary French Cinema: An Introduction . (Manchester and New York: Manchester University Press). Ezra, Elizabeth. 2004. European Cinema (Oxford and New York: Oxford University Press). Hayward, Susan. 2005 (or 1993). French National Cinema, (London and New York: Routledge). This book is available on the library website as an e-book: click here. Hayward , Susan and Ginette Vincendeau (eds.). 2002. French Film: Texts and Contexts (London and New York: Routledge). Hjort, Mette and Scott Mackenzie. 2000. Cinema and Nation (London and New York: Routledge). See chs. 4-7, esp. Ch.6 on 'Framing National Cinemas' by Susan Hayward. This book is available via the library website as an e-book: click here. Kline, T. Jefferson. 2010. Unravelling French Cinema (Oxford: Wiley-Blackwell). Available as an e-book via the Bangor University website: http://www.bangor.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=485677. Powrie, Phil (ed.). 1999. French cinema in the 1990s : continuity and difference (Oxford: Oxford University Press). Powrie, Phil and Keith Reader (eds.). 2002. French Cinema: A Student's Guide (London: Arnold). See esp. pp. 3-53. This book is available on the library website as an e-book: click here. Any other learning resources The core films studied are Jean-Luc Godard's A Bout de souffle (1960), Jean-Luc Godard's Week-end (1967), Claude Chabrol's Le Boucher (1970), Luc Besson's Subway, Jacques Martineau and Olivier Ducastel's Drôle de Félix (1999) and Nicolas Philibert's Etre et avoir (2002) and Michel Haznavicius' The Artist (2011).
 • LXF-3112: Bande Dessinee & Adaptation (20) (Semester 1)
  Topics to be covered in this module include: history of bande dessinée and the status of the medium in contemporary Francophone culture; how to analyse bande dessinée; key concepts in adaptation studies; case study 1: adaptation of a cultural myth; case study 2: autobioBD / autographics and the intertwining of the private and political; case study 3: adaptation from bande dessinée to animation; case study 4: post-colonialism and bande dessinée adaptation: Algeria; case study 5: post-colonialism and bande dessinée adaptation: Brittany. Key texts Primary texts and film: Peter Pan (Régis Loisel) Persépolis (Marjane Satrapi) Persépolis (Marjane Satrapi and Vincent Paronnaud) [film] L’étranger (Jaques Ferrandez, adapted from Albert Camus) Histoires de Bretagne (Collective, adapted from Anatole Le Braz) Recommended reading material : Ann Miller, Reading Bande Dessinée: Critical Approaches to French-Language Comic Strip Laurence Grove, Comics in French: The European Bande Dessinée in Context Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation Julie Sanders, Adaptation & Appropriation
 • LXE-3200: Press Dossier (20) (20) (Semester 1 + 2)
  This module provides single honours students with the opportunity to examine a topical issue relevant to one or more countries/regions in which the target language is spoken. The chosen issue will be examined through the prism of the press and media, in order to develop an understanding not only of the specific issue in question, but also of the media landscape of the relevant society. The resulting dossier will comprise the analysis of contrasting media and press types in their coverage of the chosen topic, as well as an assessment of their importance in influencing public opinion. The dossier will be written in the target language. Busà, M. Grazia, Introducing the Language of the News: a Student's Guide (London: Routledge, 2014) Stevenson, Nick, Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication (London; Thousand Oaks: Sage, 1995) Harrison, Martin, TV news, Whose Bias? : a Casebook Analysis of Strikes, Television and Media Studies (Hermitage, Berks.: Policy Journals, 1985) Stocchetti Matteo and Karin Kukkonen, Critical Media Analysis: an Introduction for Media Professionals (Frankfurt am Main ; New York: Peter Lang, 2011) Van Dijk, Teun A., Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication (Berlin; New York: W. de Gruyter, 1985) Websites: This section of SMLC website lists some of the major newspaper, TV and radio sites in German, French, Spanish and Italian media: http://www.bangor.ac.uk/ml/uglinks.php
  neu
  LCE-3200: Astudio'r Cyfryngau (20) (Semester 1 + 2)
  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio pwnc cyfoes sy'n berthnasol i un neu fwy o wledydd/rhanbarthau lle y siaredir yr iaith darged. Gwyntyllir y pwnc a ddewisir drwy brism y wasg a'r cyfryngau, er mwyn magu dealltwriaeth o'r pwnc penodol ond hefyd o'r cyhoeddiadau a chyfryngau sydd ar gael yn y gymdeithas dan sylw. Bydd yr adroddiad terfynol yn cynnwys dadansoddiad o sut y mae mathau cyferbyniol o gyhoeddiadau a chyfryngau yn ymdrin â'r pwnc, yn ogystal ag asesiad o'u pwysigrwydd wrth ddylanwadu ar farn y cyhoedd. Ysgrifennir yr adroddiad yn yr iaith darged, ac atodir y deunyddiau a drafodir wrtho. Busà, M. Grazia, Introducing the Language of the News: a Student's Guide (London: Routledge, 2014) Stevenson, Nick, Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication (London; Thousand Oaks: Sage, 1995) Harrison, Martin, TV news, Whose Bias? : a Casebook Analysis of Strikes, Television and Media Studies (Hermitage, Berks.: Policy Journals, 1985) Stocchetti Matteo and Karin Kukkonen, Critical Media Analysis: an Introduction for Media Professionals (Frankfurt am Main ; New York: Peter Lang, 2011) Van Dijk, Teun A., Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication (Berlin; New York: W. de Gruyter, 1985) Websites: This section of SMLC website lists some of the major newspaper, TV and radio sites in German, French, Spanish and Italian media: http://www.bangor.ac.uk/ml/uglinks.php
 • LXE-3210: Press Dossier (10) (10) (Semester 1)
  This module provides students with the opportunity to examine a topical issue relevant to one or more countries/regions in which the target language is spoken. The chosen issue will be examined through the prism of the press and media, in order to develop an understanding not only of the specific issue in question, but also of the media landscape of the relevant society. The resulting dossier will comprise the analysis of contrasting media and press types in their coverage of the chosen topic, as well as an assessment of their importance in influencing public opinion. The dossier will be written in the target language, and should contain an appendix of materials which have been examined. Busà, M. Grazia, Introducing the Language of the News: a Student's Guide (London: Routledge, 2014) Stevenson, Nick, Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication (London; Thousand Oaks: Sage, 1995) Harrison, Martin, TV news, Whose Bias? : a Casebook Analysis of Strikes, Television and Media Studies (Hermitage, Berks.: Policy Journals, 1985) Stocchetti Matteo and Karin Kukkonen, Critical Media Analysis: an Introduction for Media Professionals (Frankfurt am Main ; New York: Peter Lang, 2011) Van Dijk, Teun A., Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication (Berlin; New York: W. de Gruyter, 1985) Websites: This section of SMLC website lists some of the major newspaper, TV and radio sites in German, French, Spanish and Italian media: http://www.bangor.ac.uk/ml/uglinks.php

40 credyd allan o:

 • PLP-3001: Applied Behaviour Analysis (20) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: Skinner, B. F. (1974). About Behaviorism. New York: Alfred Knopf. Daniels, A. C. (2000). Other People's Habits: How to Use Positive Reinforcement to Bring Out the Best in People Around You. New York: McGraw-Hill. www.behavior.org Additional readings will be placed on Blackboard for students to download, or given out in class.
 • PHP-3002: Psyc of Addictive Behaviours (20) (Semester 1)
  Reading List A reading list will be distributed at the start of the course.
 • PLP-3002: Brain and Language (20) (Semester 2)
  Reading List The following is a list of recommended course reference books for use as background/supplementary reading. There is no assigned textbook. A detailed week-by-week list of readings for the weekly seminars will be distributed in Week 1. Readings will be available through the library (either in hard copy or electronically) and/or via the module Blackboard site. Goldrick, Ferreira, & Miozzo (2014). The oxford Handbook of Language Production. Oxford University Press. Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language (4th edition). Psychology Press. Hillis, A. E. (2002). The handbook of adult language disorders. Psychology press. http://aalfredoardila.files.wordpress.com/2013/07/ardila-a-2014-aphasia-handbook-miami-fl-florida-international-university1.pdf
 • PSP-3002: Evolution & Human Soc Beh (20) (Semester 1)
  Reading List Required texts are: The Selfish Gene by Richard Dawkins, and The Mating Mind, by Geoffrey Miller Students will be provided with reading lists for each lecture. Other required and recommended readings include approximately 0-4 journal articles per week, all freely available through the university library website. Students may find the book In Your Face, by David Perrett helpful for the second half of the course.
 • PLP-3003: Evidence-based Ed. Methods (20) (Semester 1)
  Recommended reading for this module is as follows: All reading for this module will be available in Blackboard using Talis Aspire. Additionally, there will be readings made available as PDF publications as well as web links to useful resources from within Blackboard. Following is a list of all library books purchased for this module, though you may choose to not read all of them: Barrett, B. H. (2002). The technology of teaching revisited: A reader's companion to B. F. Skinner's book. Concord, MA: Cambridge Centre for Behavioral Studies. Flesch, R. (1986). Why Johnny can't read: And what you can do about it: Harper Paperbacks. Johnson, K. R., & Street, E. M. (2004). The Morningside model of generative instruction: What it means to leave no child behind. Concord, MA: Cambridge Centre for Behavioral Studies. Johnson, K. R., & Street, E. M. (2013). Response to Intervention and Precision Teaching: Creating synergy in the classroom. London: The Guilford Press. (Available as e-book in our library). Johnston, J. M., & Pennypacker, H. S. (2004). Strategies and tactics of behavioral research (3rd ed.): Routledge. Kubina, R. M., & Yurich, K. K. L. (2012). The Precision Teaching Book. Lemont, PA: Greatness Achieved. Lindsley, O. R. (2010). Skinner on measurement. Kansas City: KA: Behavior Research Company. Maloney, M. (1998). Teach your children well: A solution to some of North America's educational problems. Cambridge, MA: Cambridge Center for Behavioral Studies. Moran, D. J., & Malott, R. W. (Eds.). (2004). Evidence-based educational methods. California: Elsevier Academic Press. (Available as e-book in our library). Peal, R. (2014). Progressively worse: The burden of bad ideas in British schools. London: Civitas. Pennypacker, H. S., Gutierrez Jr, A., & Lindsley, O. R. (2003). Handbook of the Standard Celeration Chart: Deluxe edition. Concord, MA: Cambridge Center for the Behavioral Sciences. Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching: Appleton Century Crofts. Snider, V. E. (2006). Myths and misconceptions about teaching: What really happens in the classroom. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Education. Stein, M., Silbert, J., & Carnine, D. (2005). Designing effective mathematics instruction: A direct instruction approach (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Vargas, J. S. (2009). Behavior analysis for effective teaching. New York: Routledge.
 • PCP-3004: Cognitive Neuroscience (20) (Semester 2)
  Reading List Many of the topics covered are discussed in Gazzaniga, M., Ivry, R., & Mangun, G., (2008), Cognitive Neuroscience: The biology of Mind (3rd Edition). MIT Press. Shallice, T. & Cooper, R.P. (2011). The organization of mind. Oxford University Press. Additional readings will be given in class.
 • PSP-3004: The Social Brain (20) (Semester 1)
  Human beings are social creatures. We spend most of time in the company of other people, whose behaviour is complex, often unpredictable, and highly relevant to our own daily lives. These demands have shaped the evolution and development of the brain to provide neural systems that can: recognise other individuals and their actions; decode their intentions; make predictions about their future behaviour; and make guesses about their internal mental states. In recent years developments in functional neuroimaging - a set of tools that measure correlates of brain activity - have added much to our knowledge about these neural systems. The module will cover important concepts and findings in this area, with a particular emphasis on the functional MRI. Along the way, we will discuss the design, analysis and interpretation of the FMRI experiments, with a practical focus on understanding the latest research. The aims are to: 1. Present current evidence from functional neuroimaging techniques on the brain's representation of other people - their appreance, their actions, their intentions, and their states of mind. 2. Describe modern functional neuroimaging techniques , wuth a strong emphasis on fMRI. 3. Provide a practical introduction to the design and analysis of fMRI experiments.
 • PCP-3005: Consumer & Applied Psychology (20) (Semester 2)
  Readings Possibly Required (still TBD): Blackwell, R.D., Miniard, P.W., & Engel, J.F (2006). Consumer Behavior, 10th edition. International Student Edition. Mason, Ohio: Thomson Higher Education. ISBN: 0324271972 Possibly Required (still TBD): Case studies (About 1 per week – mostly included in required text). Scientific Papers (About 1 per week - distributed during the course). Recommended: Strunk and White, The Elements of Style. Available for ~£6 or online at: http://www.bartleby.com/141/
 • PHP-3006: Topics in Illness & Disability (20) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: Morrison V & Bennett P (2012). An Introduction to Health Psychology, 3rd ed. London: Pearson/Prentice Hall. In addition to this textbook empirical papers shall be provided in a reference list each week, which will be drawn from research articles published in academic journals. These will be available through the library or via the module Blackboard site.