Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SXL-2113:
Criminal Law

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Law

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Chaynee Hodgetts

Amcanion cyffredinol

Criminal Law is a compulsory module in the LLB programme. The aim of this module is to enable students to state and apply the rules of the English criminal law dealt with in the course accurately and relevantly, and to accurately explain recent actual and proposed changes to this area of law. It will also enable students to appreciate the wider contextual issues related to criminal law and to compare and contrast that law accurately and relevantly with the equivalent areas of any other legal system with which the student is familiar. Finally, the module will also allow students to undertake legal research to acquire knowledge of the key components of the criminal law, and to further utilise that knowledge by applying it to hypothetical factual scenarios involving the criminal law.

Cynnwys cwrs

The module will allow the student to study the modern English criminal law, in particular the law relating to: Introduction; actus reus; mens rea; Negligence and Strict Liability; General Defences; Parties to Crime; Inchoate Offences; Homicide; Non-fatal Offences against the Person; Offences under the Theft Acts 1968 and 1978: Theft and Related Offences; Offences involving Deception; Further Offences under the Theft Act; Criminal Damage; Sexual Offences.

Meini Prawf

da

A comprehensive answer, containing all the material relevant to the question and no irrelevancy, all the material and references being accurate and correct, there being no inaccuracy or error, the whole presented in an argument which, while clear, logical and critical, leaves room for improvement in its construction and presentation. An answer which shows complete competence in the subject.

ardderchog

An outstanding, possibly brilliant, answer, containing all the material relevant to the question and no irrelevancy, all the material and references being accurate and correct, there being no inaccuracy or error, the whole presented in a clear, logical, critical argument with little room for improvement. An answer which demonstrates a complete mastery of the subject.

trothwy

An answer which, while predominantly correct in its presentation of material, contains a significant level of error and is therefore not entirely reliable.

Canlyniad dysgu

 1. Outline the functions of criminal law, giving examples of relevant offences, and to explain the relationship between law and morality.

 2. Distinguish between criminal liability for acts and omissions and explain when liability will be imposed for omissions.

 3. Identify and differentiate between the various culpable states of mind.

 4. Distinguish between offences of basic and specific intent and apply the distinction to a factual scenario.

 5. Compare the various forms of unlawful homicide and assess the effectiveness of the current law.

 6. Identify and evaluate general defences to criminal charges.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
2 hour 2
Written assignment 1

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

The module will be taught by means of approximately 36 hours of lectures taught over the course of one semester and covering the topics outlined in the course content.

36
Tutorial

Tutorials will routinely require students to engage individually and in groups in commenting upon, critically evaluating and applying the principles and details of the subject under the guidance and instruction of the tutor. Attendance and participation by all students is expected, as understanding is based upon one’s own development of ideas in context.

8
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: