Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXC-1001:
Cyfl. i Newyddiaduraeth Ymarf.

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Ifan Jones

Amcanion cyffredinol

Dyma fodwl sy'n cyflwyno'r myfyrwyr i fyd newyddiaduraeth. Byddant yn dysgu'r gwahaniaeth rhwng ysgrifennu creadigol a ffeithiol, y sgiliau gwahanol sydd angen arnynt a sut i gynllunio straeon ffeithiol.

Caiff y myfyrwyr eu dysgu sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau, sut i gynhyrchu straeon eu hunain a sut i olygu eu gwaith hefyd. Elfen bwysig o hyn fydd dysgu ymchwilio straeon. Bydd nifer o dasgau ganddynt i'w cwblhau a fydd yn eu hannog i fynd allan i gyfweld pobl `go iawn' a sut i ddewis a dethol y dyfyniadau gorau. Erbyn diwedd y modiwl byddant hefyd wedi cysylltu gyda golygyddion amrywiol gyhoeddiadau i geisio cyhoeddi eu gwaith.

Cynnwys cwrs

 • Hanfodion ysgrifennu straeon newyddion
 • Sut i ysgrifennu Intros, Drop Intros, ac Intros Bywiog
 • Beth sy’n gwneud stori dda?; O le mae straeon yn dod?
 • Sut i greu llyfr contacts
 • Sut i gynnal cyfweliad
 • Ysgrifennu ar gyfer teledu a radio
 • Ysgrifennu erthyglau nodwedd
 • Cyflwyniad i llawfer
 • Ymdopi â newyddion sy’n torri.

Meini Prawf

trothwy

D

 • Gwybodaeth am brif feysydd / egwyddorion yn unig
 • Gwendidau o ran dealltwriaeth o brif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
 • Nid yw’r ateb yn canolbwyntio’n ddigonol ar y cwestiwn ac mae peth deunydd amherthnasol a strwythur gwael
 • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol
 • Nifer o wallau ffeithiol / cyfrifiadurol
 • Dim dehongli gwreiddiol
 • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau
 • Peth datrys problemau
 • Nifer fawr o wendidau mewn cyflwyno a chywirdeb

da

C

 • Gwybodaeth am feysydd/egwyddorion allweddol
 • Yn deall y prif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
 • Ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn ond hefyd mae peth deunydd amherthnasol a gwendidau yn y fframwaith
 • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol
 • Nifer o wallau ffeithiol/ cyfrifiadurol
 • Dim dehongli gwreiddiol
 • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau
 • Peth datrys problemau
 • Rhywfaint o wendid o ran cyflwyniad a chywirdeb

B

 • Gwybodaeth gref
 • Deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan
 • Tystiolaeth o astudio cefndirol
 • Ateb pwrpasol gyda strwythur da
 • Dadleuon wedi’u cyflwyno’n gydlynol
 • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol ar y cyfan
 • Rhywfaint o ddehongliad gwreiddiol cyfyngedig
 • Disgrifir cysylltiadau adnabyddus rhwng testunau
 • Ymdrinnir â phroblemau drwy ddulliau presennol
 • Cyflwyniad da, gyda chyfathrebu cywir

ardderchog

A

 • Gwybodaeth gynhwysfawr
 • Dealltwriaeth fanwl
 • Astudio cefndirol helaeth
 • Ateb â chanolbwynt clir iawn, ac wedi’i strwythuro’n dda
 • Dadleuon wedi eu cyflwyno a’u hamddiffyn yn rhesymegol
 • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol
 • Dehongliad gwreiddiol
 • Datblygu cysylltiadau newydd rhwng testunau
 • Dull newydd o ymdrin â phroblem
 • Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir iawn

Canlyniad dysgu

 1. Dangos tystiolaeth o fedru ymchwilio straeon eu hunain

 2. Dangos tystiolaeth o fedru cynhyrchu straeon gwreiddiol eu hunain

 3. Dangos dealltwriaeth o adnabod straeon a'r gallu i'w dadansoddi

 4. Dangos dealltwriaeth o fedru ymdopi gyda chyfweliadau, rhai wedi trefnu a rhai heb rybudd

 5. Gwerthfawrogi anghenion gwahanol y wasg, radio a theledu

 6. Gwerthfawrogi pwysigrwydd canfod, meithrin a datblygu cysylltiadau

 7. Gwerthfawrogi'r angen i ysgrifennu straeon i'r hyd a ofynnir amdano

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Portffolio Newyddion Caled: 500 o eiriau (LO 1-7) 35
Erthygl Nodwedd: 1,500 o eiriau (LO 1-7) 35
Datganiadau i'r Wasg 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlithoedd 1-awr pob wythnos

11
Private study 178
Seminar

Seminarau Ystafell Newyddion Rithwir 1-awr pob wythnos

11

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: