Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-3052:
Advanced Radio Practice

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Geraint Ellis

Amcanion cyffredinol

The aim of the module is to enable students with two years’ experience of radio production to further develop their skills in this area, focusing in particular on radio comedy, radio drama, podcasting and the development of programme ideas.

Cynnwys cwrs

In a series of weekly two-hour workshops, as well as additional timetabled studio time, students will study examples of podcasts, radio comedy and radio drama, and develop their own ideas and productions in these areas. The emphasis will be on studio production, with students extending and expanding upon their existing production skills in this context. They will all produce individual work, and will also pitch their ideas in advance to the rest of the class.

Meini Prawf

ardderchog

A • Comprehensive knowledge • Detailed understanding • Extensive background study • Highly focussed answer and well structured • Logically presented and defended arguments • No factual/computational errors • Original interpretation • New links between topics are developed • New approach to a problem • Excellent presentation with very accurate communication

trothwy

D: • Knowledge of key areas/principles only • Weaknesses in understanding of main areas • Limited evidence of background study • Answer only poorly focussed on question and with some irrelevant material and poor structure • Arguments presented but lack coherence • Several factual/computational errors • No original interpretation • Only major links between topics are described • Limited problem solving • Many weaknesses in presentation and accuracy

da

Very Good B • Strong knowledge • Understands most but not all • Evidence of background study • Focussed answer with good structure • Arguments presented coherently • Mostly free of factual and computational errors • Some limited original interpretation • Well known links between topics are described • Problems addressed by existing methods/approaches • Good presentation with accurate communication Good C: • Knowledge of key areas/principles • Understands main areas • Limited evidence of background study • Answer focussed on question but also with some irrelevant material and weaknesses in structure • Arguments presented but lack coherence • Has several factual/computational errors • No original interpretation • Only major links between topics are described • Limited problem solving • Some weaknesses in presentation and accuracy

Canlyniad dysgu

 1. Initiate, develop and realise distinctive and creative work within the area of radio production and podcasting;

 2. Demonstrate the ability to analyse creative processes and practice through engagement in one or more production practices.

 3. Produce individual work demonstrating the effective and confident manipulation of sound;

 4. Experiment, as appropriate, with forms, conventions, languages, techniques and practices within the context of radio production and podcasting;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Production Ideas 60
Production 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Supervised time in studio/workshop 11
Individual Project 167
Practical classes and workshops 22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

None

Rhestr ddarllen

Albarran, A. & Pitts, G., 2001. The Radio Broadcasting Industry. Boston: Allyn & Bacon. Barnard, S., 2000. Studying Radio. London: Arnold. Beaman, J., 2000. Interviewing for Radio. London: Routledge. Boardman-Jacobs, S., 2004. Radio Scriptwriting. Bridgend: Seren. Chapman, J., 2006. Documentary in Practice. London: Polity. Chantler, P. & Stewart, P., 2003. Basic Radio Journalism. Oxford: Focal Press. Chignell, H., 2009. Key Concepts in Radio Studies. London: Sage. Crisell, A., 2006. Understanding Radio. London: Taylor and Francis. E Crisell, A., 2006. More than a music box. New York: Berghahn Books. Crook, T., 1999. Radio Drama. London: Routledge. Dimbleby, N., 1994. Practical Media: a guide to production techniques. London: Hodder & Stoughton. Emm, A., 2001. Researching for Television and Radio. London: Routledge. E Fleming, C., 2010. The Radio Handbook. London: Routledge. E Gazi, A. et al, 2011. Radio Content in the Digital Age. Bristol: Intellect. E Hand, R., & Traynor, M., 2012. Radio in Small Nations. Cardiff: UWP. Hartley, J., (ed.), 2005. Creative Industries. Oxford: Blackwell. E Hausman, C., 2003. Modern Radio Production. Belmont, CA: Wadsworth. Hendy, D., 2000. Radio in the Global Age. Cambridge: Blackwell. E Hesmondhalgh, D., 2002. The Cultural Industries. London: Sage Press. Hilliard, R., 2011. Writing for Television, Radio and New Media. Boston: Wadsworth. Hilmes, M. (ed.), 1994. The Television Handbook. London: BFI. McInerney, V., 2001. Writing for Radio. Manchester: MUP McLeish, R., 2005. Radio Production. Oxford: Focal Press. McLuhan, M., Understanding Media. London: Routledge. Shingler, M. & Wieringa, C., 1998. On Air. London. Arnold. Siegel, B., 1992. Creative Radio Production. Oxford: Focal Press. Starkey, G., Radio in Context., 2004. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G., Balance and Bias in Journalism, 2007. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G. & Crisell, A., 2009. Radio Journalism. Los Angeles: Sage. Stewart, P., 2010. Essential Radio Skills. London: Methuen Drama. E Wilby, P. & Conroy, A., 1994. The Radio Handbook. London: Routledge.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: