Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2303:
Genres a Chyfansoddwyr A

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Mr Stephen Rees

Amcanion cyffredinol

Ar y modiwl hwn, mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau cerddolegol pellach drwy astudio pwnc penodol yn fanwl. Mae'r myfyrwyr yn dewis pwnc o restr o opsiynau. Diffinir pynciau fel naill ai weithiau gan gyfansoddwr neu grŵp o gyfansoddwyr, arddull neu genre o gerddoriaeth (yn ystod cyfnod hanesyddol penodol fel arfer), neu repertoire o gerddoriaeth a fodolwyd mewn cyfnod/lle penodol neu am bwrpas penodol. Cynigir o leiaf tri opsiyn, sy'n ymwneud â arbenigedd staff.

Mae'r modiwl yn rhoi gwybodaeth fanwl o'r pwnc detholedig i fyfyrwyr, wrth eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau mewn dadansoddi cerddoriaeth, astudio ffynonellau, a deall cyd-destunau.

Cynnig opsiynau gwahanol ar Genres a Chyfansoddwyr C (ym Mlwyddyn 3). Mae opsiynau pellach ar gael yn Saesneg ar Genres & Composers B (Blwyddyn 2 Semester 2) a D (Blwyddyn 3 Semester 2).

Cynnwys cwrs

Cynigir o leiaf tri phwnc; mae myfyrwyr yn dewis un ohonynt. Mae'r dewis o bwnciau'n newid o flwyddyn i flwyddyn. Mae'r rhestr ganlynol yn dangos yr amrywiaeth o opsiynau a all fod ar gael dros Genres a Chyfansoddwyr A a C. Nodir yr opsiynau sydd ar gael yn 2019-20 â seren isod.

 • Adfywiadau Cerdd
 • Y Beatles
 • Beethoven a'r Pedwarawd Llinynnol
 • Cage a Cherddoriaeth Arbrofol
 • Celfyddyd Serch Llys
 • Y Ffidil yn Niwylliant y Byd*
 • Josquin a'i gyfoeswyr
 • Ligeti
 • Michael Nyman
 • Minimaliaeth
 • Symffoni'r 19eg Ganrif
 • Tonyddiaeth Heddiw*
 • Tri Chyfansoddwr Cymreig Cyfoes: Metcalf, Samuel a Barrett*

Meini Prawf

da

C– i B+: Gwaith sy'n dangos dealltwriaeth gadarn o’r pwnc a ddewiswyd, lefel dda o feddwl cysyniadol ac o werthuso, ymwybyddiaeth dda o’r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

trothwy

Gwaith sy’n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o’r pwnc a ddewiswyd, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

ardderchog

A– i A**: Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc a ddewiswyd, gyda thystiolaeth o astudiaeth fwy trylwyr, lefelau uwch o feddwl deallusol, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos a gweithredu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o bynciau penodol mewn hanes a diwylliant cerddoriaeth.

 2. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu gyfathrebu syniadau ynglŷn â'r gerddoriaeth a astudiwyd yn effeithiol.

 3. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu gweithredu sgiliau o ddadansoddi cerddoriaeth, ymchwil trwy ffynonellau, a meddwl beirniadol mewn perthynas â'r gerddoriaeth a astudiwyd.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cyflwyniad 25
Traethawd 75

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

11 o ddarlithoedd/seminarau wythnosol, 2 awr yr un.

22
Seminar

11 seminar, 1 pob wythnos, 1 awr yr un.

11
Private study

Darllen a gwrando paratoawl, ac ymchwil a dadansoddi ar gyfer tasgiau i'w hasesu.

167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes goblygiadau ar gyfer myfyrwyr o ran adnoddau.

Rhestr ddarllen

Cyhoeddir rhestrau darllen manwl ar ôl i'r pynciau wedi cael eu gosod.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: