Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-1017:
Ffisioleg Dynol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Hans-Peter Kubis

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth craidd ffisioleg dynol sy'n angenrheidiol i ddeall yr agweddau ffisiolegol ymarfer corff a chwaraeon a gwmpesir mewn modiwlau dilynol.

The aim of this module is to provide the students with core knowledge of human physiology necessary to understand the physiological aspects of exercise and sport covered in subsequent modules (SHES).

Cynnwys cwrs

Bydd mecanweithiau ac egwyddorion ffisiolegol yn cael eu dysgu a'u harddangos mewn darlithoedd (Saesneg). Bydd sesiynau ymarferol (Cymraeg) yn canolbwyntio ar ymatebion ac asesiadau ffisiolegol i wella dealltwriaeth o'r pwnc ac fel sylfaen ar gyfer modiwlau yn y dyfodol.

Physiological mechanisms and principles will be taught and demonstrated in lectures (English medium). Practicals (Welsh medium) will focus on physiological responses and assessments to enhance understanding of the topic and as a foundation for future modules.

Meini Prawf

trothwy

Blackboard MCQs: 40% of the questions need to be answered correctly to pass this section. Practical assessments: Basic evidence for data collection in all practicals is given.

da

Blackboard MCQs: 60% of the questions need to be answered correctly in this section. Practical assessments: Evidence for data collection and graphs in all practicals are provided.

ardderchog

Blackboard MCQs: 75% of the questions need to be answered correctly in this section. Practical assessments: Evidence for data collection and clear graphs with interpretations in all practicals are provided.

Canlyniad dysgu

 1. Disgrifiwch ac eglurwch ffisioleg dynol sylfaenol

 2. Trafodwch rai o ymatebion ffisiolegol acíwt y corff i ymarfer a mecanweithiau clefydau a ddewiswyd

 3. Dangos y gallant ddatrys problemau ffisiolegol

 4. Defnyddio offer ar gyfer mesur paramedrau ffisiolegol

 5. Cofnodi a dadansoddi data ffisiolegol

 6. Esbonio hanfodion bioleg cell

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Arholiad dewis lluosog 1 6
Arholiad dewis lluosog 2 6
Arholiad dewis lluosog 3 6
Arholiad dewis lluosog 4 6
Arholiad dewis lluosog 5 6
lab 1 6.6
lab 2 6.7
lab 3 6.7
Arholiad dewis lluosog 6 6
Arholiad dewis lluosog 7 6
Arholiad dewis lluosog 8 6
Arholiad dewis lluosog 9 6
Arholiad dewis lluosog 10 6
lab 4 6.6
lab 5 6.7
lab 6 6.7

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops 12
Private study 140
Lecture 48

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • work effectively independently and with others
 • project manage and execute practical activities using appropriate techniques and procedures whilst demonstrating high levels of relevant skills
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop knowledge of psychometric instruments

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Introduction to Human Physiology, Lauralee Sherwood, Brooks/Cole 2012 or later Fundamentals of Anatomy and Physiology, Martini, Nath, Bartholomew, Pearson 2014 or later Essentials of Human Anatomy & Physiology, Elaine N. Marieb, Pearson, 2014 and later editions. Hole’s Essentials of Human Anatomy & Physiology, D. Shier, J. Butler, R. Lewis, McGraw-Hill, 2014 and later editions. Widmaier EP, Raff H, Strang KT: Vander, Sherman, &Luciano’s Human Physiology, McGraw-Hill, 2007 or later

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: