Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PPP-1003:
Scientific Writing & Comm I

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Tracey Lloyd

Amcanion cyffredinol

This module will develop and exercise the core skills required to communicate effectively within science generally, and within psychology specifically. The aim of this module is to develop students' scientific communication skills and to encourage them to feel confident in their ability to disseminate ideas effectively using a variety of mediums and within a psychological community.

Cynnwys cwrs

Students will develop a range of transferable communication skills on this module. The module will include the following components:

 • Dissemination of Information (DoI): Students will hear a series of research lectures and will communicate the content of these in writing

 • Writing for Science (WfS): Students will take part in workshops to develop their science writing across a range of skills.

A typical curriculum will include workshops and lectures on: APA writing style, writing succinctly, writing clearly, APA referencing and citations and critical thinking skills.

Meini Prawf

trothwy

D+ to D- - A basic knowledge and understanding of topic areas presented. - A description of research presented, with some sections covered clearly. - Some structural issues and only some of the relevant information within the field covered. - Little demonstration of some independent research from academic sources outside of lectures and recommended readings. - Few logically presented and factually correct arguments, mostly undefended by sound scientific evidence - Little original interpretation applied to problems, with few synthesis and critical thinking skills shown. - Weak presentation of material, with little adherence to APA standards and lack of clear communication of scientific content.

da

B+ to B-

 • A good knowledge and understanding of topic areas presented.
 • A scientific description of research presented, with most sections covered clearly and succinctly
 • Well-structured and mostly relevant coverage of the current field.
 • A demonstration of some independent research from academic sources outside of lectures and recommended readings.
 • Mostly logically presented and factually correct arguments, often defended by sound scientific evidence
 • Some original interpretation applied to problems, with good synthesis and critical thinking skills shown.
 • Good presentation of material, mostly adhering to APA standards and communicating scientific content well.

C+ to C- range answers will reflect the same criteria but to a somewhat lower standard.

ardderchog

A** to A-

 • A comprehensive knowledge and detailed understanding of topic areas presented.
 • A highly scientific description of research presented, with all sections covered clearly and succinctly. Well-structured and highly relevant coverage of the current field.
 • A clear demonstration of independent research from academic sources outside of lectures and recommended readings.
 • Logically presented and factually correct arguments, defended by sound scientific evidence
 • Original interpretation applied to problems, with excellent synthesis and critical thinking skills shown.
 • Excellent presentation of material, fully adhering to APA standards and clearly communicating scientific content.

Canlyniad dysgu

  1. Demonstrate an understanding of the importance of communication in science.
  1. Demonstrate competent science writing, using format, language, and style appropriate for scientific discourse.
  1. Demonstrate a clear understanding and/or application of the APA formatting rules and scientific writing style and conventions.
  1. Present information about one or more of the major areas of psychology in a logical, informative, and scientifically appropriate manner.
  1. Discuss and evaluate some of the critical and contentious issues currently being debated in the field of psychology.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD WFS Essay Assignment

Students will produce an evaluative essay on a given topic and based on current scientific evidence.

70
GWAITH CWRS DOI Abstract Assignment

Students will write a psychological abstract from a research talk.

30
ASESIAD FFURFIANNOL MCQ Gateway test

An MCQ based on knowledge of APA style and writing conventions. Students must achieve a score of 80% or higher in order to submit their final essay.

0
ASESIAD FFURFIANNOL WFS Essay Draft

A draft essay for use as a formative exercise. Students will work on this draft following class feedback.

0

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Dissemination of Information lectures plus research talks

9
Workshop

Writing for Science (WfS) small group workshops

10
Private study

Private Study

81

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: