Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PSP-3001:
Forensic Psychology

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Simon Viktor

Amcanion cyffredinol

This module will give students a broad overview on the connections between psychology, criminal offending behaviours and the criminal justice system. Forensic psychology can be said to be “concerned with the psychological aspects of the legal process, including police investigations and court procedures”. However, students will learn how to apply psychological theories to criminal investigations and criminal offending behaviours, and understand the psychological problems and processes associated with criminal offending behaviours and rehabilitation. There will also be an introduction to the assessment and treatment of those who have committed criminal offending behaviours.

Cynnwys cwrs

Module Content: (1) introductory lecture; (2) early theories of criminal behaviour, (3) psychological assessments and offender profiling, (4) deception in clinical forensic psychology, (5) victimology and offending behaviour, (6) treatment and rehabilitation of offenders, (7) sexual and violent offending behaviour, (8) mental health and offending behaviour, (9) substance misuse and offending behaviour, and (10) Intellectual developmental difficulties and offending behaviour.

Meini Prawf

ardderchog

Shows a comprehensive and accurate coverage of the topic area. Shows good clarity of argument and expression. Demonstrates depth of insight into theoretical issues. Shows extensive background reading and study. A highly focused answer that is well structured and written in the required academic/APA manner/style. Few grammatical and punctuation errors. Shows original thought, interpretation and deliberation. Evaluates the evidence base presented, rather than being a shallow over-view without any depth of understanding. Has a good evidence base (Grade level: A- to A*).

da

Reasonable coverage of the topic area. Shows a reasonable level of clarity of argument and expression. Demonstrates a reasonable level of depth of insight into theoretical issues. Shows a reasonable level of background reading and study. A reasonably focused answer that is reasonably structured and written in the required academic/APA manner/style. Some grammatical and punctuation errors. Shows some level of original thought, interpretation and deliberation. Shows some evaluation of the evidence base presented, rather than just being a shallow over-view. Has a reasonable evidence base (Grade level: B- to B+).

trothwy

Shows a poor coverage of the topic area. Has poor clarity of argument and expression. Demonstrates a weak insight into theoretical issues. Shows limited background reading and study. A poorly focused answer that is unstructured and not written in the required academic/APA manner/style. Many grammatical and punctuation errors. Fails to show any original thought, interpretation and deliberation. Fails to evaluate the evidence base presented, it is just a shallow over-view without any depth of understanding or meaning. Has a weak evidence base (Grade level: C+ to C-).

Canlyniad dysgu

 1. To be able to understand how scientific and research methodologies are employed in Forensic Psychology.

 2. To be able to understand, evaluate and critically review the main psychological theories related to the occurrence of criminal behaviour.

 3. To understand, know and be able to evaluate the main concepts of Forensic Psychology.

 4. To be able to critically evaluate and synthesize the evidence base for different interventions which are designed to treat and rehabilitate criminal offenders.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Coursework essay

Please see the guidelines on BlackBoard.

40
ARHOLIAD Final Exam

You will have to provide answers to the three long-questions from a choice questions that are based on the core module content, the core readings and any additional recommended readings. The exam will de delivered online via BlackBoard.

60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

12x2 hr lectures to be delivered online

24
Private study

• 176 hours of self-directed learning to include: (1) Core reading for lectures, (2) the written coursework assessment and (3) final exam. This will also allow for engagement in interactive weekly drop in sessions and the discussion board in Blackboard.

176

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

• Some printing costs for ‘journal articles’ may also be incurred.

Rhestr ddarllen

The core textbook can be accessed via the library search engine or directly via: http://ebookcentral.proquest.com/lib/bangor/detail.action?docID=1986937

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: