Modiwl QXE-4031:
Post-Medieval Arthur

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

30 Credyd neu 15 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Raluca Radulescu

Amcanion cyffredinol

This module will aim to help students achieve 1. A sophisticated understanding of the concepts and textual discussion of Arthurian myth in the post-medieval period, and of the conditions in which the texts were produced. 2. An informed critical understanding of selected authors and anonymous works. 3. A sophisticated understanding of differing critical approaches to the set post-medieval texts, including issues of authorship and textual transmission.

Cynnwys cwrs

This module will explore the Arthurian myth and legends in the post-medieval periods, particularly from the early modern period onwards, also paying attention to the way the story was shaped in different centuries, socio-political contexts, as well as material culture – the manuscript and printed editions up to the present day. The module will offer the postgraduates on the MA in Arthurian Literature a solid foundation for the continuation of their course, while giving others, who choose this module as an option, an insight into the origins and development of Arthurian themes in post-medieval literature, including adaptations for film. There will be ample time during the semester for the postgraduates to shape and develop their own enquiries of the subject.

Meini Prawf

trothwy

50-59% A Pass (C) candidate’s work will show many of the following qualities: • A satisfactory level of knowledge, analysis and expression. • Some familiarity with, and understanding of, relevant theoretical issues. • Generally sound organisation of argument, with some critical ability. • Accurate expression. • Competent use of quotation and references.

da

60-69% A (B) candidate’s work reaching Merit will show many of the following qualities: • An advanced level of factual knowledge. • Significant [substantial] knowledge of relevant theories and types of analysis. • Some evidence of original thought. • The ability to organise and argue effectively, make balanced judgements, and demonstrate critical thought. • Fluent and accurate expression. • Competent use of quotation and references.

ardderchog

70% and above Typically, the work of an (A) candidate reaching Distinction will show many of the following qualities: • Thorough knowledge and understanding of relevant theories and types of analysis. • Thorough knowledge of a range of sources and the capacity to engage these critically. • Introduction and discussion of original ideas. • Relevant, well-organised and sophisticated argument. • High ratio of analysis to exposition. • Maturity, clarity and cogency of expression. • Excellent handling of quotation and references.

Canlyniad dysgu

 1. understand and discuss critically the selected course set texts.

 2. consider differing critical attitudes to course set texts and be able to reflect this in their writing.

 3. show an awareness of the interrelationships of text, context, authorship and textual transmission.

 4. display a mature command of the presentation and referencing skills pertaining to PGT level.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Final Essay

strong text

100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

11 x 2 hour seminar, weekly.

22
Private study

Private study

278

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

none unless the students wish to own their own copies of the primary texts.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: