Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SXL-3125:
Evidence

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Law

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Chaynee Hodgetts

Amcanion cyffredinol

Evidence is an optional module in the LLB programme.

The aim of this module is: To enable students to state and apply the rules of the English and Welsh law of Evidence dealt with in the course accurately and relevantly; To enable students to make critical assessments of the law and the scholarship pertaining thereto, and to form their own, individual, critical academic opinions; To enable students to compare and contrast that law accurately and relevantly with the equivalent areas of any other legal system with which the student is familiar; To enable students to relate that law to the particular circumstances – political, social, cultural – in which it developed; To encourage all to develop their own understanding of this area of law by provoking curiosity to seek information for themselves, ask questions, and consider views other than the status quo.

Cynnwys cwrs

The module will allow the student to study the modern English and Welsh law of evidence, including the law relating to: the burden and standard of proof, hearsay, confessions and the right to silence, corroboration, competence and compellability, identification evidence, opinion evidence, evidence of character, and similar fact evidence.

Meini Prawf

trothwy

An answer which, while predominantly correct in its presentation of material, contains a significant level of error and is therefore not entirely reliable.

da

A comprehensive answer, containing all the material relevant to the question and no irrelevancy, all the material and references being accurate and correct, there being no inaccuracy or error, the whole presented in an argument which, while clear, logical and critical, leaves room for improvement in its construction and presentation. An answer which shows complete competence in the subject.

ardderchog

An outstanding, possibly brilliant, answer, containing all the material relevant to the question and no irrelevancy, all the material and references being accurate and correct, there being no inaccuracy or error, the whole presented in a clear, logical, critical argument with little room for improvement. An answer which demonstrates a complete mastery of the subject.

Canlyniad dysgu

 1. Exhibit a critical understanding and appreciation of the law of evidence, including the rules governing the admissibility of evidence, the admissibility of confessions, the standard of proof, hearsay and bad character.

 2. Critically evaluate and discuss the debates and recent developments in the law of evidence and relate the principal characteristics of that law to their political, social and cultural contexts.

 3. Demonstrate an understanding, and be able to suggest explanations for, differences in the rules related to the allocation of significance to evidence and the rules governing the admissibility of evidence.

 4. Understand the rules concerning the evidential value of a person's silence in response to police questioning or in court.

 5. Apply a detailed knowledge of the law of evidence to complex actual or hypothetical factual scenarios.

 6. Undertake independent legal research using relevant legal sources.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment 1
Examination 2

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 160
Seminar

20 seminars, two hours per week over two semesters. Seminars will routinely require students to engage individually and in groups in acquiring, commenting upon and applying the principles and details of the subject under the guidance and instruction of the tutor.

40

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: