Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SXL-3126:
Family & Welfare Law

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Law

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Marie Parker

Amcanion cyffredinol

Family and Welfare Law is an optional module in the LLB programme. The aim of this module is to enable students to state and apply the rules of English and Welsh family and welfare law dealt with in the course accurately and relevantly. Students will be required to develop a critical appreciation of the particular circumstances – political, social, and cultural – in which Family and Welfare law has developed, Students will be expected to make critical assessments of relevant scholarship, particularly in relation to public policy debates relating to fundamental matters pertaining to Family and Welfare law including the rights of cohabitants, divorce law, same-sex couples, and approaches to child protection. In this context, students will be expected to demonstrate a familiarity with a range of theoretical approaches, including feminist theory and differing perspectives on children’s rights. Students will be expected to compare and contrast Family and Welfare law accurately and relevantly with the equivalent areas of any other legal system where relevant, in particular other common law jurisdictions. Students will be expected, in this respect, to develop an understanding of the different approaches adopted in Scotland, as well as the impact of devolution on Family and Welfare law in Wales. Students will also be expected to develop an understanding of the actual and potential impact of human rights law on Family and Welfare law, including the jurisprudence relating to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, and other relevant international instruments.

Cynnwys cwrs

The module will allow the student to study modern English and Welsh family and welfare law, in particular the law relating to adult relationships and family property, the relationship between children and adults, the resolution of disputes concerning children, the protection of children and the law of adoption, legal responses to domestic violence, and the law relating to homelessness and the protection of elderly and vulnerable adults.

Meini Prawf

ardderchog

An outstanding, possibly brilliant, answer, containing all the material relevant to the question and no irrelevancy, all the material and references being accurate and correct, there being no inaccuracy or error, the whole presented in a clear, logical, critical argument with little room for improvement. An answer which demonstrates a complete mastery of the subject.

trothwy

An answer in which the level of error is such that the answer becomes substantially unreliable as a presentation of the subject, there remaining, however, a significant amount of correct material.

da

A comprehensive answer, containing all the material relevant to the question and no irrelevancy, all the material and references being accurate and correct, there being no inaccuracy or error, the whole presented in an argument which, while clear, logical and critical, leaves room for improvement in its construction and presentation. An answer which shows complete competence in the subject.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate good knowledge of contemporary debates in relation to English and Welsh family and welfare law.

 2. Show a thorough and practical understanding of relevant law relating to English and Welsh family and welfare law.

 3. Assess and understand the impact of human rights law on English and Welsh family and welfare law.

 4. Apply detailed knowledge of English and Welsh family and welfare law to actual or hypothetical factual scenarios.

 5. Find, identify and analyse relevant legal sources in relation to English and Welsh family and welfare law.

 6. Undertake comprehensive independent legal research in relation to English and Welsh family and welfare law.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Written assignment 40
ARHOLIAD Final examination 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

20 seminars, two hours per week over two semesters. Seminars will routinely require students to engage individually and in groups in acquiring, commenting upon and applying the principles and details of the subject under the guidance and instruction of the tutor.

40
Private study

The module requires students to undertake private study in order to prepare for seminars, complete an essay and to prepare for the examination.

160

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: