Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-3122:
Theatre and Performance: Self

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Kate Lawrence

Amcanion cyffredinol

The aim of Theatre and Performance: The Self is to explore Performance as it related to the individual practitioner. This module will examine some of the fundamental aspects of performance such as performativity, liveness, embodiment, and theatricality and how they link into the world outside of the theatre. Using various performers and performance groups and drawing on other arts practices (such as photography, writing, visual arts) as illustrations this module will focus on the ways those practitioners employ new and dynamic modes of performance to destabilise and question notions of self and identity, belonging and being. During this module students are involved in practical work focusing on, and experimenting with, the dynamics of live performance. The individual is at the centre of the work and the students are expected to develop an advanced notion of their own artistic identity as creators of performance.

Cynnwys cwrs

Theories of Self, identity and autobiography in performance Examples of current and past arts practice in relation to identity and the self Rehearsal processes and directing Portfolio creation Critical analysis of theatre and performance

Meini Prawf

da

C • Knowledge of key areas/principles • Understands main areas • Limited evidence of background study • Answer focussed on question but also with some irrelevant material and weaknesses in structure • Arguments presented but lack coherence • Has several factual/computational errors • No original interpretation • Only major links between topics are described • Limited problem solving • Some weaknesses in presentation and accuracy

B • Strong knowledge • Understands most but not all • Evidence of background study • Focussed answer with good structure • Arguments presented coherently • Mostly free of factual and computational errors • Some limited original interpretation • Well known links between topics are described • Problems addressed by existing methods/approaches • Good presentation with accurate communication

trothwy

D • Knowledge of key areas/principles only • Weaknesses in understanding of main areas • Limited evidence of background study • Answer only poorly focussed on question and with some irrelevant material and poor structure • Arguments presented but lack coherence • Several factual/computational errors • No original interpretation • Only major links between topics are described • Limited problem solving • Many weaknesses in presentation and accuracy

ardderchog

A • Comprehensive knowledge • Detailed understanding • Extensive background study • Highly focussed answer and well structured • Logically presented and defended arguments • No factual/computational errors • Original interpretation • New links between topics are developed • New approach to a problem • Excellent presentation with very accurate communication

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an ability to devise and lead a project confidently

 2. Demonstrate a depth of understanding of issues relating to the self and identity in performance and related disciplines

 3. Demonstrate an extensive awareness of current discussions and debates in the field and be knowledgeable about work of a range of movements and practitioners.

 4. Show extensive awareness of the conceptual and creative processes that underpin the understanding and realization of performance.

 5. Describe, interpret and critically evaluate performance across a range of occurrences and sites and clearly articulate their relevance to own work.

 6. Advanced critical writing skills including clarity of expression, cogent argument and structure, accuracy and adherence to referencing protocol

 7. Advanced presentation skills including clarity of spoken expression, use of appropriate technological and/or performative examples, detailed preparation and coherent structure

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Practical theater workshops: In the first 6 weeks these will last 2 hours; in the final 4 weeks they will last 3 hours to assist the preparation of performance assessment work under the supervision and guidance of the lecturer.

27
Private study 167
Seminar

Seminars: these will last 1 hour during the first 6 weeks and will range between staff presentations, student presentations and discussions of readings undertaken.

6

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Awareness of how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning (English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: