Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl BIC-0014:
Management Studies

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Marketing: Bangor International College

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd:

Amcanion cyffredinol

1) To provide students with a basic introduction to the study of business and management.

2) To explain the different types of businesses and of business organisation and how to finance a business start-up

3) To illustrate the different approaches to management and various management styles and explain the processes around decision-making in management

4) To help students appreciate the current business context and the challenges facing contemporary business managers

Cynnwys cwrs

The main topics covered are:

a) Types of business, ownership and organisation; starting a business and the ways in which a business may be financed

b) Defining and classifying business organisations, contrasting and comparing organisations in the private, public and not-for-profit sectors

c) Issues around business ethics, corporate social responsibility and sustainability

d) Roles and function of management; various approaches to and styles of management and development of different theories of management

e) Organisational structures, strategic planning, financial and quality control

Meini Prawf

da

Student has shown a sound basic knowledge of most aspects of the materials and issues studied and has achieved a high enough grade overall to have shown clear suitability for study at undergraduate level.

trothwy

Student has demonstrated sufficient understanding and knowledge of the topics studied to achieve the lowest level of pass which secures progression onto an undergraduate degree programme.

ardderchog

Student has engaged thoroughly with all aspects of the topics studied and has achieved a strong overall grade which demonstrates a high level of suitability for undergraduate study.

Canlyniad dysgu

  1. Demonstrate an understanding of business types and of financing a business
  1. Explain the different types of businesses and of the ways in which businesses are run
  1. Explain different functions of management in terms of strategic planning, efficiency and the maintenance of high quality and standards of product and service
  1. Demonstrate an understanding of the challenges facing contemporary businesses and their leaders
  1. Demonstrate an understanding around the responsibilities of business and of the need for responsible behaviour

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
interim test 30
case study & presentation 70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 50
Seminar 50

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd

Sgiliau pwnc penodol

 • Accurately apply business models to show an understanding of efficiency and external pressures to an organisation
 • Demonstrate an understanding of the business environment, legal processes and systems

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Purchase of set text books

Rhestr ddarllen

Bovee, C. and Thill, J. (2005) Business in Action (3rd International Edition) Prentice Hall: New Jersey

Hall, D., Jones R., Raffo, C. and Anderton, A. (2008) Business Studies (4th edition) Causeway Press

Lines, D., Marcouse, I. and Martin, B. (2009) A-Z Business Handbook (6th edition) Philip Allan

Mullins, L.J. (2006) Management and Organisational Behaviour (7th edition) FT Prentice Hall

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: