Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl BIC-0018:
Microeconomics

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Marketing: Bangor International College

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd:

Amcanion cyffredinol

The aims of the module are to provide students with a basic introduction to the study of Microeconomics.by introducing them to relevant economic theories, concepts and terminology and by explaining the importance of key topics such as demand and supply, the economic problem and the allocation of scarce resources. The module further considers different economic models and the importance of and bases for economic decision-making, the reasons for and consequences of government intervention and the theories and ideas around elasticity, specialisation, productivity, economies of scale, public goods, merit and demerit goods and monopoly

Cynnwys cwrs

This module provides the appropriate foundation in economic theory and its impact on individuals and businesses to enable students to be successful in business-related undergraduate studies.

The main topics covered are demand and supply, the operation of the price mechanism, the causes of market failure, underuse and full use of economic resources, scarcity and choice and allocation. Students also consider different economic models and the bases for economic decision-making.

The module also covers elasticity of demand and supply, specialisation, division of labour and exchange, productivity, economies and diseconomies of scale, reasons for market failure; excess of demand or supply, equilibrium and disequilibrium, interrelationship between markets, misallocation of resources, public and private goods, merit and demerit goods and monopoly.

Students further consider the reasons for government intervention; its nature and impact.

Meini Prawf

da

Student has worked effectively in most aspects of the module and has a sound grasp of the material and issues studied. The level of attainment achieved suggests the student with have little problem in mastering content of an undergraduate degree programme in business or the social sciences.

trothwy

Student has attained a satisfactory grasp of the material and issues studied and achieved at a sufficient level to indicate ability to cope with content of an undergraduate degree programme in business or the social sciences

ardderchog

Student has produced a consistently high level of work in all aspects of the module and has an outstanding grasp of the material and issues studied. The level of attainment achieved suggests the student will have no problem in mastering the content of an undergraduate degree programme in business or the social sciences.

Canlyniad dysgu

 1. Explain why and how governments intervene in the economic process and the range of impacts that this can have on the national economy

 2. Explain the factors that determine the successful operation of a market economy and explain the reasons for market failure

 3. Describe and explain the rationale behind different economic models and show how these influence economic decision-making

 4. Demonstrate an understanding of key economic theories, concepts and terminology studied

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
coursework essay 40
final exam 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

50 hours of seminar style classes – 5 hours a week through a 10-week term

50
Private study

reading time, preparing and taking assessments

50

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: