Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-3102:
Dafydd ap Gwilym

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Jason Davies

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn astudir detholiad cynrychioliadol o gerddi Dafydd ap Gwilym. Bydd y cwrs yn dechrau gyda darlithoedd a fydd (a) yn croniclo'r hyn sy'n hysbys am fywyd Dafydd, a (b) yn dangos fel y trosglwyddwyd ac y golygwyd y farddoniaeth sy'n dwyn ei enw. Eir ati wedyn i ddarllen tua phymtheg o'i gerddi, a bydd hynny'n gosod sylfaen ar gyfer trafodaethau ar faterion megis ei berthynas â'r traddodiad barddol brodorol a'r glêr ‘isradd', ei berthynas â chanu cyfandirol, ynghyd â thrafodaethau a fydd yn ymwneud â themâu amlycaf ei ganu.

Cynnwys cwrs

Yn y modiwl hwn astudir detholiad cynrychioliadol o gerddi Dafydd ap Gwilym. Bydd y cwrs yn dechrau gyda darlithoedd a fydd (a) yn croniclo'r hyn sy'n hysbys am fywyd Dafydd, a (b) yn dangos fel y trosglwyddwyd ac y golygwyd y farddoniaeth sy'n dwyn ei enw. Eir ati wedyn i ddarllen tua phymtheg o'i gerddi, a bydd hynny'n gosod sylfaen ar gyfer trafodaethau ar faterion megis ei berthynas â'r traddodiad barddol brodorol a'r glêr ‘isradd', ei berthynas â chanu cyfandirol, ynghyd â thrafodaethau a fydd yn ymwneud â themâu amlycaf ei ganu.

Meini Prawf

trothwy

Dangos adnabyddiaeth o brif nodweddion barddoniaeth Dafydd ap Gwilym Dangos dealltwriaeth o ddetholiad o destunau allan o olygiad Thomas Parry Dangos adnabyddiaeth o brif themâu ei ganu Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

da

Dangos adnabyddiaeth dda o brif nodweddion barddoniaeth Dafydd ap Gwilym
Dangos dealltwriaeth da o ddetholiad o destunau allan o olygiad Thomas Parry Dangos adnabyddiaeth dda o brif themâu ei gerddi Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

ardderchog

Dangos adnabyddiaeth gadarn o brif nodweddion barddoniaeth Dafydd ap Gwilym
Dangos dealltwriaeth cadarn o ddetholiad o destunau allan o olygiad Thomas Parry Dangos adnabyddiaeth gadarn o brif themâu ei gerddi Dangos gallu cadarn i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael gadarn ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Canlyniad dysgu

 1. Dangos adnabyddiaeth feirniadol fanwl o brif nodweddion barddoniaeth Dafydd ap Gwilym.

 2. Darllen ei gerddi yng ngolygiad safonol y wefan www.dafyddapgwilym.net gyda dealltwriaeth effro o'r confensiynau golygyddol a ddefnyddir.

 3. Traethu gyda soffistigeiddrwydd am rai o brif themâu ei gerddi.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 2,800 o eiriau 50
Arholiad 1.5 awr 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

2 awr darlith x 10

20
Seminar

1 awr seminar x 10

10
Private study 170

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: