Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-1001:
Sgiliau Iaith Ffrangeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Armelle Blin-Rolland

Amcanion cyffredinol

Bwriad y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr sydd wedi cwblhau lefel A (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Ffrangeg i adeiladu ar, a datblygu ymhellach, eu sgiliau ysgrifennu.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Bydd dosbarthiadau'n cael eu rhannu rhwng cyflwyno ac ymarfer elfennau gramadegol a thrin a thrafod amrywiaeth o destunau. Gwneir hyn drwy:

 1. Datblygu dealltwriaeth o strwythurau gramadegol allweddol a'r gallu i gymhwyso'r rhain mewn ymarferion gramadeg, cyfieithiadau a thraethodau.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu a darllen drwy astudio testunau sy'n amrywio o ran arddull a chywair.
 3. Datblygu sgiliau cyfieithu testunau i ac o'r Ffrangeg a chynhyrchu darnau ysgrifenedig, megis traethodau byr, yn Ffrangeg.
 4. Datblygu ac ehangu geirfa.

Rydym yn defnyddio'r gwerslyfr canlynol trwy'r flwyddyn:

Simone Renaud & Dominique van Hooff. En Bonne Forme (8fed argraffiad) (Efrog Newydd: John Wiley & Sons, 2008)

Rydym hefyd yn awgrymu bod myfyrwyr yn prynu'r canlynol:

 • Geiriadur dwyieithog mawr, megis rhifyn diweddaraf y Collins-Robert neu'r Oxford-Hachette.
 • Geiriadur uniaith mawr, megis rhifyn diweddaraf y Petit Robert.
 • Cyfeirlyfr gramadeg Ffrangeg manwl i gyd-fynd â'r gwerslyfr. Rydym yn argymell argraffiad diweddaraf French Grammar and Usage (Hawkins a Towell) neu A Comprehensive French Grammar (Glanville Price). Er ei fod ychydig yn fyrrach na'r ddau lyfr blaenorol, mae A French Reference Grammar (Ferrat) hefyd yn addas ar gyfer y flwyddyn gyntaf.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o ramadeg a geirfa sy'n arwain at allu cyfyngedig i gyfathrebu mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

da

50-69%: Gwybodaeth dda o ramadeg a geirfa sy'n caniatáu lefel dda o gyfathrebu effeithiol mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

ardderchog

70+%: Gwybodaeth ardderchog o ramadeg a geirfa. Gafael gadarn ar yr iaith o ran techneg ac arddull sy'n caniatáu cyfathrebu clir a manwl mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

Canlyniad dysgu

 1. Datblygu sgiliau cyfieithu a darllen a deall drwy astudio testunau sy'n amrywio o ran naws a chywair.

 2. Defnyddio geirfa newydd yn effeithiol a hyderus mewn gwaith ysgrifenedig.

 3. Dangos dealltwriaeth o strwythurau gramadegol allweddol; dod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio cystrawennau gramadegol mwy cymhleth mewn ymarferion gramadeg ac wrth ysgrifennu traethodau

 4. Ysgrifennu Ffrangeg cywir ac idiomatig sy'n addas i'r cyd-destun.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Written Exercise 16.68
GWAITH CWRS Translation into French 16.66
GWAITH CWRS Translation into English/Welsh 16.66
ARHOLIAD 2 hour written exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Yn y ddau dymor ceir 2 awr yr wythnos + 1 awr cyfrwng Cymraeg (a fydd yn cyfuno'r elfen cyfrwng Cymraeg o LCF1002 hefyd) am 11 wythnos.

44
Private study

Ymarfer sgiliau iaith gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, yn cynnwys Blackboard, adeiladu geirfa, adolygu gramadeg. Cwblhau tasgau gwaith cwrs.

156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Studying the countries or regions where the target language is used, including aspects of their literatures, cultures, linguistic contexts, history, politics, geography and social or economic structures. (Benchmark statement 5.10)
 • Sensitivity to and analysis of grammar and syntax in the target language, as well as morphology and phonology.
 • The ability to develop independent study skills, such as making effective use of notes. (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • The ability to extract and synthesise key information from written and spoken sources in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.14)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dylai pob myfyriwr gael copi personol o'r gwerslyfr canlynol: Simone Renaud & Dominique van Hooff. En Bonne Forme (8fed argraffiad) (Efrog Newydd: John Wiley & Sons, 2008)

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/lcf-1001.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: