Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-1002:
Sgiliau Cyfathrebu Ffrangeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Jonathan Ervine

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu sgiliau gwrando myfyrwyr trwy drafodaethau grŵp a thasgau gwrando sy'n amrywio o ran naws a chywair.
 2. Datblygu'r gallu i ddehongli, dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol testunau diwylliannol sy'n amrywio o ran hyd.
 3. Datblygu sgiliau llafar, a dod yn hyderus wrth siarad Ffrangeg.
 4. Ehangu geirfa a chynnwys ymadroddion allweddol mewn gwaith llafar.
 5. Trafod ac amddiffyn dadleuon a syniadau mewn trafodaethau grŵp a chyflwyniadau dosbarth.
 6. Deall rhai materion cyfoes allweddol yn Ffrainc a gwledydd Ffrangeg eu hiaith.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn anelu at gyrraedd safon B2 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl llafar hwn yn cyd-fynd â'r modiwl LCS-1001. Mae'n fodiwl dwbl sy'n anelu at ddatblygu'r sgiliau Sbaeneg llafar a ddysgwyd wrth astudio am Lefel A. Defnyddir amrywiaeth o ddeunyddiau gwrando a gwylio yn y dosbarth i sbarduno trafodaethau grŵp, dadleuon a chyflwyniadau unigol ar themâu penodol. Datblygir sgiliau gwrando hefyd trwy ymarferion gwrando a deall. Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i fynegi eu hunain ar lafar wrth drafod amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â bywyd cyfoes a chymdeithas Ffrangeg ei hiaith a gwella eu dealltwriaeth o acenion Ffrangeg rhanbarthol.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Dylai'r myfyrwyr ddangos dealltwriaeth sylfaenol o'r ffynonellau Ffrangeg a astudir, a gallu eu mynegi eu hunain ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn ffordd ddealladwy.

da

50-69%: Bydd y myfyrwyr sy'n cael y graddau uwch ar y cwrs hwn nid yn unig wedi deall hanfodion y ffynonellau a astudir, ond byddant hefyd wedi dechrau ymglywed â manylion yr iaith. Byddant yn gallu eu mynegi eu hunain yn gywir ac yn strwythuredig ar lafar ac yn ysgrifenedig, ac yn dangos eu bod yn ymwybodol iawn o'r ffordd i ynganu Ffrangeg.

ardderchog

70+%: Bydd y myfyrwyr sy'n cael y graddau uchaf yn y cwrs hwn wedi deall y ffynonellau a astudir o ran geirfa anghyffredin a chystrawennau cymhleth. Byddant yn gallu eu mynegi eu hunain ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn ffordd ddychmygus, gywir, hynod drefnus a rhwydd.

Canlyniad dysgu

 1. Deall ac ymateb i'r iaith Ffrangeg mewn cyd-destun rhyngweithiol.

 2. Defnyddio geirfa ac ymadroddion newydd mewn gwaith llafar.

 3. Trafod ac amddiffyn pwnc penodol yn unigol neu fel rhan o dîm.

 4. Datblygu'r gallu i ddethol a chrynhoi gwybodaeth a gyflwynir mewn dosbarthiadau gwrando a deall.

 5. Datblygu dealltwriaeth o bwnc penodol sy'n ymwneud â diwylliant a chymdeithas Ffrangeg eu hiaith.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Listening comprehension 25
Video comprehension in-class test 25
Oral exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Ymarfer sgiliau, adolygu a gwneud aseiniadau gwaith cwrs.

Cwblhau ymarferion Lingu.

Cwblhau Portffolio Gwaith Unigol (ar gael ar wefan yr Ysgol).

156
Seminar

Dosbarthiadau gwrando: 1 awr yr wythnos - am 11 wythnos ymhob semester.

Dosbarthiadau sgwrsio: 1 awr yr wythnos - am 11 wythnos ymhob semester.

44

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • 4. Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 5. The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 6. Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: