Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-1003:
Ffrangeg i Ddechreuwyr I

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Jonathan Lewis

Amcanion cyffredinol

 1. Magu dealltwriaeth o ramadeg Ffrangeg sylfaenol .
 2. Datblygu'r gallu i wrando ar a deall Ffrangeg llafar mewn cyd-destunau cyfathrebu sylfaenol.
 3. Magu a datblygu'r gallu i gyfathrebu ar lafar yn Ffrangeg ar lefel sylfaenol.
 4. Datblygu'r gallu i ddarllen, deall a chreu testunau mewn Ffraneg sylfaenol.
 5. Dysgu ac ehangu geirfa.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn anelu at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr a myfyrwyr sydd wedi astudio Ffrangeg at TGAU ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llafar, gwrando ac ysgrifennu sylfaenol.

Mae'r modiwl yn cynnwys cyflwyniad i ac [yn achos rhai sydd eisoes wedi gwneud TGAU] adolygu gramadeg allweddol.

Bydd y myfyrwyr yn dysgu geirfa gyffredinol ac ymadroddion allweddol sy'n ymwneud ag ystod o destunau, a hynny yn rhannol trwy sefyllfaoedd chwarae rôl. Gan ddefnyddio'r cymhorthion sain/gweledol priodol, bydd y myfyrwyr yn dod i adnabod diwylliant a chymdeithas Ffrainc heddiw.

Testunau allweddol:

Action Grammaire! 3ydd argraffiad gan Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006).

The French Experience 1, Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003)

Rhoddir y cyngor canlynol ynghylch prynu geiriadur:

Efallai y bydd geiriadur cryno (nid geiriadur poced) yn ddigon, ond dylech ystyried cael geiriadur cyfieithu 'go iawn' fel Collins-Robert neu Oxford-Hachette, a dysgu ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn rheolaidd.

Meini Prawf

ardderchog

70+%: Bydd y marciau uchaf yn adlewyrchu gafael gadarn ar gysyniadau gramadegol a ddysgir yn gyflym, tystiolaeth o arddull yn ogystal â gallu wrth ysgrifennu, a'r gallu i gyfathrebu'n dda trwy wrando ac ar lafar o fewn y meysydd yr ymdrinnir â hwy.

trothwy

40-49%: I ennill credyd, bydd angen i'r myfyrwyr gael gwybodaeth sylfaenol o eirfa a gramadeg, rhywfaint o allu i gyfieithu ac aralleirio deunyddiau testunol, a gallu sylfaenol ar lafar ac wrth wrando.

da

50-69%: Bydd perfformiad gwell i'w weld drwy wybodaeth dda o eirfa a gramadeg, gallu da i gyfieithu ac aralleirio deunyddiau testunol Ffrangeg, a gallu da ar lafar ac wrth wrando.

Canlyniad dysgu

 1. Cyfathrebu'n fedrus yn yr iaith darged ynghylch materion elfennol bob-dydd.

 2. Deall gwybodaeth a chyfarwyddiadau elfennol yn yr iaith darged, mewn cyweiriau ffurfiol ac anffurfiol.

 3. Gallu llunio traethodau byr a darnau cryno eraill gan ddefnyddio amserau elfennol y ferf, geirfa sylfaenol, a chystrawen allweddol.

 4. Darllen ac ynganu testunau Ffrangeg yn gywir ac yn hyderus.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Assignment 20
Test 20
Oral exam 20
Written exam 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Adolygu ac ymarfer sgiliau iaith drwy ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, gan gynnwys Blackboard. Cwblhau aseiniadau gwaith cwrs.

156
Seminar

Seminarau - 4 awr yr wythnos am 11 wythnos (3 gwers gramadeg / sgiliau ysgrifennu, 1 dosbarth gwaith llafar).

44

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Studying the countries or regions where the target language is used, including aspects of their literatures, cultures, linguistic contexts, history, politics, geography and social or economic structures. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to extract and synthesise key information from written and spoken sources in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.14)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Sensitivity to and analysis of grammar and syntax in the target language, as well as basic morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)
 • Basic reading and listening skills in the target language as well as vocabulary acquisition. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.7, and 5.10)
 • The ability to make effective use of notes and to carry out independent study. (Benchmark statement 5.15)
 • Develop verbal communication skills in the target language through group work and class discussions. (Benchmark statement 5.8)
 • The ability to read, understand, translate, and write short texts in the target language (benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15 and 5.16)

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: