Modiwl LCS-1001:
Sbaeneg i Fyfyrwyr Uwch

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Helena Miguelez-Carballeira

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu sgiliau darllen a deall myfyrwyr drwy astudio testunau yn Sbaeneg sy'n amrywio o ran naws a chywair.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu i ac o'r Sbaeneg a chynhyrchu darnau mwy cymhleth, megis traethodau, yn Sbaeneg.
 3. Datblygu ac ehangu geirfa.
 4. Dangos dealltwriaeth o strwythurau gramadegol allweddol; dod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio cystrawennau gramadegol mwy cymhleth mewn ymarferion gramadeg ac wrth ysgrifennu traethodau.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Lluniwyd y modiwl hwn i alluogi myfyrwyr sydd wedi astudio Lefel A Sbaeneg i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu trwy ehangu ar y sgiliau iaith a ddysgwyd ganddynt yn eu Lefel A. Mae'n cynnwys dosbarth sy'n seiliedig ar destunau lle caiff myfyrwyr gyfle i ddatblygu eu sgiliau cyfieithu ac aralleirio. Caiff myfyrwyr hefyd y cyfle i adolygu a chyfnerthu elfennau gramadegol penodol mewn ail ddosbarth sy'n canolbwyntio ar ramadeg. Daw'r testunau a ddefnyddir yn y modiwl hwn o amrywiaeth o ffynonellau yn cynnwys y cyfryngau a darnau llenyddol er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo ag amrywiol gyweiriau. Defnyddir dull thematig o ymdrin â'r darnau yn y dosbarth er mwyn galluogi myfyrwyr i ddod i ddeall themâu a materion Sbaenaidd penodol wrth feithrin y sgiliau ysgrifennu a amlinellwyd. Mae pynciau’n cynnwys: sinema, celf, llenyddiaeth a gwleidyddiaeth.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Trothwy: Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

da

50-69%: Da: Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

ardderchog

70+%: Rhagorol: Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Meithrin sgiliau cyfieithu a darllen a deall trwy astudio testunau mewn amrywiol gyweiriau.

 2. Dangos y gallu i aralleirio testunau Sbaeneg penodol.

 3. Dangos dealltwriaeth o'r prif strwythurau gramadegol; defnyddio cystrawen fwy cymhleth mewn ymarferion gramadeg ac wrth ysgrifennu traethodau.

 4. Defnyddio meysydd geirfa newydd mewn gwaith ysgrifenedig.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Written exercise 16.68
PRAWF DOSBARTH Translation into Spanish 16.66
PRAWF DOSBARTH Translation into English/Welsh 16.66
ARHOLIAD 2 hour written exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Seminar (1 awr) pob wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22
Private study 156
Lecture

Darlith ramadeg (1 awr) pob wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: