Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCS-2040:
Iaith Sbaeneg 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Amcanion cyffredinol

 1. Cyfnerthu ac ehangu gwybodaeth myfyrwyr o ramadeg a geirfa.
 2. Meithrin sgiliau cyfieithu i'r iaith darged ac o'r iaith darged, a sgiliau ysgrifennu yn Sbaeneg.
 3. Meithrin sgiliau llafar a gwrando a deall.
 4. Datblygu geirfa sy'n berthnasol i'r flwyddyn dramor a chyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol eraill.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2/C1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys dau ddosbarth ysgrifennu sy'n seiliedig ar destunau ac un dosbarth sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar a chlywedol. Yn y dosbarth ysgrifennu cyntaf, bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar gyfieithu, aralleirio, darllen a deall ac ysgrifennu adroddiadau. Bydd yr ail ddosbarth yn canolbwyntio ar adolygu a chyfnerthu elfennau gramadegol. Yn y trydydd dosbarth, bydd myfyrwyr yn gwylio a gwrando ar amrywiaeth o ddeunydd a bydd gofyn iddynt gymryd rhan mewn trafodaethau dosbarth.

Nid oes gwerslyfr ar gyfer y modiwl iaith hwn.

Ar ddechrau'r flwyddyn rhoddir dau lyfryn modiwl i fyfyrwyr, mae'r rhain yn cynnwys yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen mewn gwersi. Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau Portffolio Gwaith Unigol (ar gael ar wefan yr Ysgol).

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Trothwy Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

da

50-69%: Da Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

ardderchog

70+%: Rhagorol Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Cyflwyno myfyrwyr i sgiliau ysgrifennu adroddiadau.

 2. Ymestyn dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth myfyrwyr o bwnc penodol sy'n ymwneud â diwylliant a chymdeithas Sbaenaidd.

 3. Dangos mwy o hyfedredd yn y grefft o aralleirio a sgiliau darllen a deall.

 4. Dangos y gallu i gyfieithu testunau yn fedrus gan sicrhau bod yr arddull a'r cywair yn cyd-fynd â'r gwreiddiol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Listening comprehension 10
Translation into English /Welsh 10
Translation into Spanish 10
Essay/Written Assignment 10
In Class Summary Test 10
2 hour written exam 25
Oral Exam 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Gramadeg - 1 awr yr wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22
Seminar

Sgiliau ysgrifennu - 1 awr yr wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22
Private study 334
Seminar

Sgiliau llafar - 1 awr yr wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: