Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LZF-1001:
Advanced French 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Armelle Blin-Rolland

Amcanion cyffredinol

The aim of this module is to enable students who have completed A level (or equivalent) in French to build on and further develop their writing skills.

Students who take this module will work towards achieving level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Cynnwys cwrs

Classes are divided between introducing and practising grammatical structures and work based on a range of sources. This is done through:

 1. Developing an understanding of the key grammatical structures and the ability to apply these in grammar exercises, translations and essays.
 2. Developping translation and reading skills through studying texts that vary in style and register.
 3. Developing translation skills, both into and from French, and producing pieces of writing, such as short essays, in French.
 4. Developping and expanding vocabulary.

We use the following as a course book throughout the year:

Simone Renaud and Dominique van Hooff. En Bonne Forme (8th edition) (New York: John Wiley and Sons, 2008)

We also recommend the students purchase the following:

 • A large bilingual dictionary, such as the latest edition of the Collins-Robert or the Oxford-Hachette.
 • A large monolingual dictionary, such as the latest edition of Le Petit Robert.
 • A detailed French grammar reference book to complement the course book. We recommend the latest edition of Hawkins and Towell’s French Grammar and Usage or Glanville Price’s A Comprehensive French Grammar. Although it is somewhat briefer than the two previous books, we also suggest that Ferrat’s A French Reference Grammar is suitable for first year purposes.”

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Limited knowledge of grammar and vocabulary resulting in a limited ability to communicate in writing.

da

50-69%: Good knowledge of grammar and vocabulary that allows a good level of effective communication in written French.

ardderchog

70+%: Excellent knowledge of grammar and vocabulary. A firm grasp of the language in terms of technique and style that allows clear and precise communication in written French.

Canlyniad dysgu

 1. Develop translation and reading comprehension skills through the study of texts that vary in style and register.

 2. Use new vocabulary effectively and confidently in written work.

 3. Demonstrate an understanding of key grammatical structures; use more complex grammatical constructions in set grammar exercises and essay writing.

 4. Write accurate and idiomatic French.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Written exercise 16.68
PRAWF DOSBARTH Translation into French 16.66
PRAWF DOSBARTH Translation into English/Welsh 16.66
ARHOLIAD 2 hours written exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

In each semester, there are two one hour grammar / writing skills classes per week for 11 weeks

44
Private study

Practice of language skills using a range of materials, including Blackboard, vocabulary building, grammar revision. Completion of coursework assignments.

156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

All students should have their own copy of the following text book: Simone Renaud & Dominique van Hooff. En Bonne Forme (8fed argraffiad) (Efrog Newydd: John Wiley & Sons, 2008)

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/lzf-1001.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: