Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl LZI-1001:
Advanced Italian 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Silvia Bergamini

Amcanion cyffredinol

strong text1. To consolidate and expand on students' knowledge of grammar and vocabulary and to introduce students to a variety of registers. 2. To develop oral and aural skills through exposure to a wide range of audio-visual material. 3. To enable students to translate texts from Italian into English and to produce more advanced pieces of writing in Italian, such as short essays.

Students on this module will be working towards achieving B2 on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Cynnwys cwrs

This first semester course, aimed at post-GCSE or post-A Level candidates, intends to consolidate and expand the students' knowledge of grammar and vocabulary through exposure to a variety of texts, ranging from newspaper articles to literary extracts, differing in register and style (to include very colloquial and very formal examples). Written (including translation) skills will be consolidated; oral and aural skills will also be emphasised through classes in which students watch/listen to extracts from films/TV or radio programmes and are encouraged to discuss and analyse their contents.

Core Texts

M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi. 'Nuovo Contatto A2: Corso di Lingua e civilta italiana per stranieri', Loescher Editore. (Semester 1)

LZI1002 M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi. "Contatto 2A Livello Intermedio', Loescher Editore (Semester 2)

Webpages:
www.rainews.it www.repubblica.it

Any other learning resources: Writing classes dossier; Self-study portfolio; Lingu exercises.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Limited knowledge of grammar and vocabulary resulting in a limited ability to communicate orally or in writing.

da

50-69%: Good knowledge of grammar and vocabulary resulting in a good ability to communicate orally or in writing.

ardderchog

70+%: Excellent knowledge of grammar and vocabulary resulting in a excellent ability to communicate orally or in writing.

Canlyniad dysgu

  1. Speaking: discuss basic topics of general and current interest; deliver prepared presentations in the TL on topics of general interest.

  2. Reading: understand a range of styles and registers in order to obtain information, ideas and opinions from a variety of texts.

  3. Writing: express themselves accurately in the TL in a variety of text types including essays, summaries, letters, etc.

  4. Listening: obtain information opinions and ideas from a range of simple and complex spoken registers; understand information in both formal and informal registers in the TL (= target language).

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Written exercise 25
GWAITH CWRS Translation into English/Welsh 25
ARHOLIAD 2 hour written exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Seminars - 4 hours per week for 11 weeks per semester

44
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

  • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
  • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
  • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
  • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
  • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
  • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: