Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl LZI-1002:
Intermediate Italian II

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Silvia Bergamini

Amcanion cyffredinol

 1. To consolidate and expand on students' knowledge of grammar and vocabulary and to introduce students to a variety of registers.
 2. To develop oral and aural skills through exposure to a wide range of audio-visual material.
 3. To enable students to translate texts from and into Italian and to produce more advanced pieces of writing in Italian, such as short essays.

Students on this module will be working towards achieving B2 on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Cynnwys cwrs

This second semester course intends to keep consolidating and expanding the students' knowledge of grammar and vocabulary through exposure to a variety of texts, ranging from newspaper articles to literary extracts, differing in register and style (to include very colloquial and very formal examples). Oral and Aural skills will also be emphasised through special classes in which students watch/listen to extracts from films/TV or radio programmes and are encouraged to discuss and analyse their contents.

Core Text: Contatto 2A, Livello Intermedio, Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni. Loescher Editore

Webpages: www.rainews.it www.repubblica.it

Any other learning resources: Writing classes dossier; Self-study portfolio; Lingu exercises.

Meini Prawf

da

50-69%: Good knowledge of grammar and vocabulary resulting in a good ability to communicate orally or in writing.

ardderchog

70+%: Excellent knowledge of grammar and vocabulary resulting in an excellent ability to communicate orally or in writing.

trothwy

40-49%: Limited knowledge of grammar and vocabulary resulting in a limited ability to communicate orally or in writing.

Canlyniad dysgu

 1. Listening: obtain information, opinions and ideas from a range of more complex spoken registers; understand more complex information in both formal and informal registers in the TL.

 2. Speaking: discuss advanced topics of general and current interest;

 3. Reading: understand a range of styles and registers in order to obtain information, ideas and opinions from a variety of more advanced texts.

 4. Writing: express themselves accurately in the TL in a wider variety of text types including essays, summaries, letters, etc.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Vidoe comprehension 16.66
Translation into Italian 16.67
Oral exam 50
Book/Film Review 16.66

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Seminars - 4 hours per week for 11 weeks per semester

44
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: