Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LZI-2020:
Italian Language 1 (3 Major)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Silvia Bergamini

Amcanion cyffredinol

 1. To consolidate and expand on students' knowledge of Italian grammar and vocabulary.
 2. To develop translation skills into and out of the target language, and skills in manipulation of written Italian.
 3. To develop oral and aural skills.
 4. To familiarise students with lexis relevant to their forthcoming residence abroad, and other sociocultural contexts.

Students on this module will be working towards achieving B2/C1 on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Cynnwys cwrs

This first semester course intends to consolidate and expand the students' knowledge of grammar and vocabulary through exposure to a variety of texts ranging from newspaper articles to literary extracts, differning in register and style (to include very colloquial and very formal examples). Oral and aural skills will also be emphasised through special classes in which students watch clips from films or television programmes, or listen to extracts from radio programmes and are encouraged to discuss and analyse their contents.

Key Text: De Rome, Denise, Soluzioni: A Practical Grammar of Contemporary Italian, (London&New York: Routledge, 2010).

Webpages: www.rainews.it www.repubblica.it

Any other learning resources: Writing classes dossier; Self-study portfolio.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Limited knowledge of grammar and vocabulary resulting in a limited ability to translate and paraphrase the prescribed texts. Limited oral/aural competence.

da

50-69%: Good knowledge of grammar and vocabulary resulting in a good ability to translate and paraphrase the prescribed texts. Good oral/aural competence.

ardderchog

70+%: Excellent knowledge of grammar and vocabulary resulting in an excellent ability to translate and paraphrase the prescribed texts. Excellent oral/aural competence.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an increased ability in the art of paraphrasing and in reading-comprehension exercises.

 2. Make individual presentations and discuss competently a given topic as part of a team, and demonstrate an ability to comprehend a wide range of audio-visual material.

 3. Demonstrate an ability to translate texts competently, matching style and register to purpose.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Translation into English/Welsh 16.66
Essay/written assignment 16.66
In-class video comprehension 16.68
2 hour written exam 25
Oral exam 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

1 hour x grammar per week for 11 weeks 1 hour x writing skills per week for 11 weeks 1 hour x conversation skills per week for 11 weeks

33
Private study 156
Tutorial

Extra tutorial for beginners

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn