Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LZI-3020:
Italian Language 2 (Minor)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Silvia Bergamini

Amcanion cyffredinol

 1. To consolidate key areas of advanced grammar.
 2. To further develop advanced test translation skills into and out of the target language.
 3. To promote appropriate use of style and register in written work.
 4. To develop and refine advanced skills in structured formal essay writing and paraphrasing tasks.

Students on this module will be working towards achieving C1/C2 on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Cynnwys cwrs

This 20 credit module running throughout the year promotes appropriate use of style and register in all written work and ensures that students can deal with variations in register and idiomatic expression in a confident and accurate manner. Through exposure to selected texts and complex grammatical structures, students acquire reading and writing skills which match the required standard of final year linguists.

Webpages: www.rainews.it www.repubblica.it

Any other learning resources: Writing classes dossier; Translation classes dossier.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: A limited knowledge of vocabulary and grammar and a limited ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts.

da

50-69%: A good knowledge of vocabulary and grammar and a good ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts.

ardderchog

70+%: An excellent knowledge of vocabulary and grammar and an excellent ability to translate and paraphrase the prescribed range of texts.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate in essay and translation work a sophisticated command of both the target language and English/Welsh that is alive to the rhetorical range of both languages.

 2. To read and understand complex texts varying in style, tone and register and comment on these texts in a concise and fluent manner.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
In class essay 25
In class article summary 25
Final translation exam 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 156
Seminar

1 x 1 hour translation class per week for 11 weeks per semester 1 x 1 hour applied language skills class per week for 11 weeks per semester

44

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn