Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl QXL-3349:
Psycholinguistics

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Miss Athanasia Papastergiou

Amcanion cyffredinol

The aim of this module is to survey current research and approaches to the study of psycholinguistics. It provides an overview of major empirical issues and findings concerning the development and processing of language. Topics will change from year to year and may include lexical and morphological processing, development of cognition, language and modularity, information processing. The focus will be on both first language (L1) and second language (L2) processing. The lectures will provide you with the “big picture”, i.e. central topics are summarized, important studies discussed and open questions outlined. In the tutorials, we will then discuss key studies in detail and reflect on methodologies, results and implications.

Cynnwys cwrs

This module provides a basic overview of how the mind and the brain process language. There are two goals for this course. The first goal is to introduce students to key findings and central debates in psycholinguistic research. The second goal is to provide students with the tools to critically examine the existing literature. The lectures will provide students with the “big picture”, i.e. central topics are summarized, important studies discussed and open questions outlined. In the tutorials, students discuss key studies in detail and reflect on methodologies, results and implications. The following topics will be covered: 1: Introduction to Language Science and what is psycholinguistics? 2: Speech production and comprehension 3: Word processing 4: Sentence processing 5: Discourse processing 6: Reference and non-literal language 7: Language Acquisition 8: Reading 9: Bilingualism 10: Aphasia 11: Right Hemisphere Language Functions

Meini Prawf

da

“B” : The answer must be focussed and structured. The answer must show a better-than-average standard of knowledge and understanding of the relevant areas of Psycholinguistics. The linguistic examples used in the answer may be based upon examples from the literature but must also include original examples. The answer must show evidence of background study with at least some from primary sources.

ardderchog

“A” : The answer must be highly focused and well-structured. The answer must show comprehensive knowledge and detailed understanding. The answer must show some original interpretation, new links between topics and/or a new approach to a problem. The answer must show evidence of extensive background study using primary sources.

trothwy

“D” : The answer must address the question. The answer must show a basic knowledge and understanding of the relevant key areas and principles of Psycholinguistics as described in section 16. The student must show evidence of being able to apply the principles to the analysis of language and linguistic examples and/or data. The answer must show evidence of some background study.

Canlyniad dysgu

 1. On successful completion of the module,

  Students will know: 1. what the central questions in psycholinguistic research are, 2. how to critically evaluate empirical studies in psycholinguistics

 2. Students will understand: 3. the basic principles underlying the scientific method in general and scientific experimentation in particular 4. what research methods (behavioural, computational, neuroscientific) are commonly used in psycholinguistics.

 3. Students will be able to: 5. present and discuss key facts, concepts, ideas and approaches relating to the study of psycholinguistics.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD QXL 3349 Long Essay

The focus of the essay will be on literature review and critical analysis of studies in the field.

65
PRAWF DOSBARTH Blackboard-based test

It will be accessible from any computer with internet access. It will assess material covered during the whole semester.

35

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 

One two-hour lecture per week, for 11 weeks. One one-hour seminar per fortnight, over 11 weeks.

 

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: