Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SXL-1115:
Legal Skills

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Law

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr Stephen Clear

Amcanion cyffredinol

Legal Skills is a core module on all LLB law programmes. It is also one of the recognised Qualifying Law Degree (QLD) modules, meaning it is compulsory that you pass the module for professional exemption from the academic stages of qualifying as a barrister or solicitor. On this module you will practice and develop your research, writing, problem-solving, and presentation and communication skills. You will also have exposure to guest speakers from both academia and those working within legal practice (including solicitors and alumni).

The first semester of Legal Skills is concerned with skills development, including effective note taking; case note writing; article critiquing; research and citations skills, and essay writing. The first semester will also cover employability and careers development. Information literacy skills are a key component of the early part of the module, with specific training in effective use of legal databases.

The module aims for semester one are: 1. To introduce students to practical legal study skills. 2. To afford students an opportunity to develop their legal reasoning skills. 3. To afford students an opportunity to enhance their legal analysis skills. 4. To enhance students commercial awareness and employability.

The second semester of Legal Skills is concerned with mooting (advocacy skills), and revision/exam techniques. Semester two explores mooting research skills and methods, assessments based on legal argument (in terms of content and structure), analysis of problem questions, as well as the critical application of primary and secondary sources of law, and advocacy skills.

The module aims for semester two are: 5. To provide students with an introduction to mooting (through workshops, lectures and small group activities). 6. To enable students to gain a further in-depth understanding of the legal system of England and Wales (so as to complement student’s tuition in the Introduction to Law module). 7. To afford students the opportunity to practically apply the laws learnt in Public Law to scenario, problem question style assessments. 8. To discuss revision and exam preparation techniques.

Cynnwys cwrs

The module introduces learners to practical legal study skills such as: effective note-taking, legal essay writing, legal problem solving, presenting an argument, mooting, team work, effective time management, and revision and exam techniques. Students will be guided in the effective application of these skills to: 1) researching the law (using the law library, on-line sources, finding legislation, finding cases etc.); 2) reading the law (reading legislation, reading law reports, reading academic legal literature etc.); and 3) constructing, analysing, evaluating and defending written and oral legal arguments.

Meini Prawf

trothwy

Work which, while predominantly correct in its presentation of material, contains a significant level of error and is therefore not entirely reliable.

da

Work which is comprehensive, containing material relevant to the task (no significant irrelevancy), correctly referenced, clear, logical and critical but may need further work to improve construction and presentation.

ardderchog

Work which is outstanding, containing all the material relevant to the task (no irrelevancy), accurately referenced, clear, logical, critical with little room for improvement.

Canlyniad dysgu

 1. Effectively communicate legal information both orally and by writing.

 2. Undertake independent research.

 3. Analyse and apply information delivered in lectures and seminars to resolve problems.

 4. Present reasoned oral legal argument.

 5. Find, use and identify sources of legal information.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
PRAWF DEALLTWRIAETH Semester One Multiple Choice Test 40
CYFLWYNIAD UNIGOL Semester Two E-Moot and Skeleton Argument 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 142
Workshop

Weekly workshops

18
Lecture

Weekly lectures including review sessions twice a semester.

40

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: