Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SXL-3113:
Dissertation

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Law

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Marie Parker

Amcanion cyffredinol

The Dissertation module is an optional module in the LLB programme. The purpose of this module is to provide students with the opportunity to write an extended piece of independent research-based work on a legal topic of their choice. In particular, the aims of the module include enabling students to formulate a research proposal setting out appropriate research techniques and methodologies; enabling students to plan, organise and write a lengthy piece of work; and enabling students to demonstrate an ability to undertake a detailed and sustained investigation into a particular topic or issue within the field of legal scholarship.

Cynnwys cwrs

The module will provide students with the opportunity to develop their research skills; an opportunity to develop their skills of written presentation; and an opportunity to research a topic in more depth than is otherwise possible during their undergraduate studies.

Meini Prawf

ardderchog

An outstanding, possibly brilliant, answer, containing all the material relevant to the question and no irrelevancy, all the material and references being accurate and correct, there being no inaccuracy or error, the whole presented in a clear, logical, critical argument with little room for improvement. An answer which demonstrates a complete mastery of the subject.

da

A comprehensive answer, containing all the material relevant to the question and no irrelevancy, all the material and references being accurate and correct, there being no inaccuracy or error, the whole presented in an argument which, while clear, logical and critical, leaves room for improvement in its construction and presentation. An answer which shows complete competence in the subject.

trothwy

An answer which, while predominantly correct in its presentation of material, contains a significant level of error and is therefore not entirely reliable.

Canlyniad dysgu

 1. Independently conduct sustained and focused research.

 2. Identify and obtain relevant materials and sources.

 3. Review and abstract relevant materials.

 4. Analyse legal authorities in contexts relevant to the dissertation topic.

 5. Demonstrate the ability to identify, explain, and articulate arguments in, a problem area.

 6. Demonstrate the ability to engage in critical evaluation.

 7. Demonstrate the ability to present clealy structured written arguments.

 8. Demonstrate the ability to use appropriate referencing systems.

 9. Demonstrate the ability to use information technology.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Dissertation 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
One-to-one supervision 4
Private study 192
Seminar 4

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: