Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-2057:
Documentary Filmmaking

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Dyfrig Jones

Amcanion cyffredinol

The aim of this course is to enable students to expand their understanding of documentary principles by undertaking practical production work. Students will work in groups of no more than 3 people to produce a video or audio production of between 5 and 10 minutes in length. Students will be expected to explore some of the principles discussed on module UXS 2045, Understanding Documentary, and analyse the relationship between their practical work and the theoretical context in which it exists.

Cynnwys cwrs

During the first half of the module students will be given formal instruction in both documentary theory and media practice. This part of the module will examine the ways in which theoretical viewpoints influence the work of practitioners. It will also give students instruction in advanced production techniques, building upon the techniques learnt as part of UXS 1038 Introduction to Media Practice. In addition, the workshop sessions held during the first part of the course will allow students to undertake pre-production work on their final projects, in consultation with the tutors. During the second half of the semester, students will not be expected to attend weekly timetabled sessions. Students will undertake independent study during this period, using the time to develop and produce their final production project. Tutors will provide support, by appointment.

Meini Prawf

trothwy

Threshold (40%+)

Submitted work is adequate and shows an acceptable level of competence as follows:

 • Generally accurate but with omissions and errors.
 • Assertions are made without clear supporting evidence or reasoning.
 • Has structure but is lacking in clarity and therefore relies on the reader to make links and assumptions.
 • Draws on a relatively narrow range of material.

da

Good (50%+)

Submitted work is competent throughout and occasionally distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It demonstrates:

 • Good structure and logically developed arguments.
 • At least in parts draws on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student.
 • Assertions are, in the main, backed by evidence and sound reasoning.
 • Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

Very Good (60%+)

Submitted work is competent throughout and distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It demonstrates:

 • Very good structure and logically developed arguments.
 • Draws on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student.
 • Assertions are backed by evidence and sound reasoning.
 • Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

ardderchog

Submitted work is of an outstanding quality and excellent in one or more of the following ways:

 • Has originality of exposition with the student's own thinking being readily apparent.
 • Provides clear evidence of extensive and relevant independent study.
 • Arguments are laid down with clarity and provide the reader with successive stages of consideration to reach conclusions.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an understanding of the processes by which documentaries are produced

 2. Demonstrate technical skill in one aspect of a group media production

 3. Demonstrate how practical experience of production is related to media production theory

 4. Critically examine the process of media production in relation to documentary theory

 5. Demonstrate the ability to work as part of a production team

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Essay 40
Portfolio 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

3 hour lecture & workshop every week for 11 weeks

33
Tutorial

Independent learning support during weeks 6-12

6
Private study 161

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: