Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-1301:
Cerddoriaeth 1550 - 1850

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Stephen Rees

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i astudiaethau cerddolegol trwy arolwg o hanes cerddoriaeth rhwng 1550 a 1850, ynghyd â chyfres o weithdai ar sgiliau astudio uwch.

Mae'r modiwl yn gwneud arolwg o weithiau mewn amrywiaeth o genres 'clasurol', a rhai poblogaidd, yn ystod y cyfnod 1550–1850. Gosodir newidiadau a datblygiadau mewn arddull gerddorol yn eu cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, cymdeithasol, daearyddol ac esthetaidd. Yn ogystal, mae myfyrwyr yn edrych ar nifer o weithiau yn fanwl mewn seminarau, gan eu hastudio fel testunau cerddorol drwy ddadansoddiad, ac ymchwilio i amgylchiadau eu cyfansoddi.

Cynnwys cwrs

 • Gallai rhestr o bwnciau darlith gynnwys:
  • Palestrina ac Oes Aur Poliffoni
  • Monteverdi: Yr Hen a'r Newydd
  • Cerddoriaeth yng Nghymru hyd at 1600
  • Cerddoriaeth yn Llundain Elisabeth I
  • Gwreiddiau opera yn yr Eidal
  • Twf cerddoriaeth offerynnol yn yr 17eg ganrif
  • Y concerto yn y cyfnod Baróc
  • Cerddoriaeth ym Mhrydain yng nghyfnod yr Adferiad
  • Hegemoni ffurf sonata
  • Bach
  • Vivaldi
  • Handel: Opera yn y cyfnod Baróc uchel
  • Opera yn y Cyfnod Clasurol
  • Operâu Mozart
  • Y concerto Clasurol
  • Pedwarawdau llinynnol a Symffonïau
  • Beethoven
  • Schubert a'r Lied
  • Fanny a Felix Mendelssohn
  • Y virtuosi: Paganini, Chopin, a Liszt
  • Opera yn y Cyfnod Rhamantaidd Cynnar
  • Verdi

Meini Prawf

da

C– i B+: Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

ardderchog

A– i A**: Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol.

trothwy

D– i D+: Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

Canlyniad dysgu

 1. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos gwybodaeth o amgylchiadau hanesyddol a diwylliannol sydd wedi effeithio ar gerddoriaeth a gyfansoddwyd rhwng 1550 a 1850.

 2. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

 3. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu adnabod repertoire penodol wrth y glust.

 4. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos gwybodaeth o weithiau, arddullau, genres, ac arweddion cerddorol mewn repertoire a gyfansoddwyd rhwng 1550 a 1850.

 5. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dadansoddi cerddoriaeth o berfformiadau a sgoriau.

 6. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu ymchwilio testunau ar hanes cerddoriaeth ar ei b/phen ei hunain.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd 2 (hirach)

Diswgylir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd hirach ar bwnc cerddorol hanesyddol; gosodir cwestiynau fydd yn archwilio'r themâu a'r testunau a astudiwyd oddi mewn i'r cyfnod 1550–1850. Disgwylir bod myfyrwyr yn dilyn canllawiau penodol mewn perthynas ag ysgrifennu academaidd: cyferinodi ffynonellau'n gywir, cywflwyno'r gwaith yn daclus, defnyddio enghreifftiau cerddorol lle bo'n briodol, cynnwys llyfryddiaeth addas, ayb. Rhoddir canllawiau eglur ar hyn i'r myfyrwyr ymlaen llaw, gan gynnwys gwybodaeth gyflawn ar yr arddull cyfeirnodi. Mae'r traethawd hwn yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr ddangos cynnydd yn eu sgiliau ysgrifennu academaidd, yn enwedig mewn perthynas a'r adborth a roddwyd ar y traethawd cyntaf.

40
CYFRANOGIAD DOSBARTH Cyfranogi yn y seminarau

Disgwylir i bob aelod o'r dosbarth baratoi ar gyfer seminarau, gan hefyd gyfranagi i drafodaethau strwythuriedig ar y gweithiau a'r darlleniadau a osodir. Bydd parodrywdd i gyfranogi, ynghyd â thystiolaeth bod yr unigolyn wedi paratoi gwaith ymlaen llaw, yn cyfrannua at radd uwch.

20
PRAWF DOSBARTH Prawf Repertoire 2

Cyhoeddir rhestr o repertoire penodol ar ddechrau'r semester. Bydd y prawf yn gofyn i fyfyrwyr adnabod darnau o'r rhestr (a'u cyfansoddwyr) wrth y glust, gan hefyd ateb cwestiynau byrion ar strwythur, cyfnod cyfansoddi, cyd-destun y darnau, perfformwyr arwyddocaol, ayb.

10
PRAWF DOSBARTH Prawf repertoire 1

Cyhoeddir rhestr o repertoire penodol ar ddechrau'r semester. Bydd y prawf yn gofyn i fyfyrwyr adnabod darnau o'r rhestr (a'u cyfansoddwyr) wrth y glust, gan hefyd ateb cwestiynau byrion ar strwythur cerddorol, cyfnod cyfansoddi, cyd-destun y darnau, perfformiadau arwyddocaol, ayb.

10
TRAETHAWD Traethawd 1 (byr)

Diswgylir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd byr ar bwnc cerddorol hanesyddol; gosodir cwestiynau fydd yn archwilio'r themâu a'r thestunau a astudiwyd oddi mewn i'r cyfnod 1550–1850. Disgwylir bod myfyrwyr yn dilyn canllawiau penodol mewn perthynas ag ysgrifennu academaidd: cyferinodi'u ffynonellau'n gywir, cywflwyno'r gwaith yn daclus, defnyddio enghreifftiau cerddorol lle bo'n briodol, cynnwys llyfryddiaeth addas, ayb. Rhoddir canllawiau eglur i'r myfyrwyr ymlaen llaw, gan gynnwys gwybodaeth gyflawn ar yr arddull cyfeirnodi.

20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

22 o ddarlithoedd, 2 yr wythnos, awr yr un.

22
Seminar

6 seminar, 1 pob pythefnos, awr yr un.

6
Workshop

5 gweithdy sgiliau astudio uwch, 1 pob pythefnos, gan edrych ar sgiliau pwnc penodol a sgiliau trosglwyddadwy.

5
Private study

Gwrando paratoawl cyn y darlithoedd, darllen a gwrando paratoawl cyn y seminarau, ymchwil ar gyfer traethodau.

167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes goblygiadau ar gyfer myfyrwyr o ran adnoddau.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-1301.html

Rhestr ddarllen

Mae'r rhestr ddarllen ar gael drwy Talis.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: