Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2233:
Cyfansoddi Blwyddyn 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Owain Brown

Amcanion cyffredinol

 1. Astudio technegau cyfansoddi amrywiaeth o gyfnodau cerddorol, a defnyddio'r gwersi a ddysgwyd i gyfansoddi gweithiau cerdd gwreiddiol;
 2. Ystyried materion aesthetig, athronyddol a cherddoregol sy'n berthnasol i gyfansoddi, ac edrych ar oblygiadau'r rhain trwy gyfrwng y weithred o gyfansoddi;
 3. Datblygu medrusrwydd mewn amrywiaeth o dechnegau trwy astudio'r technegau hyn yn fanwl;
 4. Annog arbrofi eofn ac arloesi creadigol wrth gyfansoddi;
 5. Cynnig profiad mewn cyfansoddi mewn arddulliau anghyweiraidd, (cyn-gyweiraidd, ôl-gyweiraidd, digywair), a defnyddio dulliau newydd o ymdrin â'r ffurfiau;
 6. Cyfrannu at ddatblygiad personol cyfansoddwyr trwy ddatblygu eu creadigrwydd fel unigolion.

Cynnwys cwrs

Adeilada’r modiwl hwn ar astudiaethau Cyfansoddi Blwyddyn 1, ynghyd â chyflwyno syniadau a thechnegau newydd ar yr un pryd. Bydd pwyslais cyson ar arbrofi mentrus a newydd-deb creadigol, gan weithio gydag arddulliau anghyweiraidd (cyn-donyddol, ôl-donyddol ac anhonyddol), ynghyd ac ymdriniaethau newydd o ffurf. Ceir gwaith damcaniaethol (gwrando, dadansoddi a thrafod pynciau) ynghyd a gwaith ymarferol (gweithio drwy dechnegau, cyflwyno enghreifftiau, datrys problemau), gan ganolbwyntio ar dechnegau ac elfennau penodol - rhai yn newydd, a rhai yn gyfarwydd ers modiwl Cyfansoddi Lefel 1. Nid yw’r modiwl hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno cyfansoddi mewn arddulliau hanesyddol neu pastiche. Yn ogystal, bydd y modiwl hwn yn gosod y seiliau ar gyfer ymgymeryd a Phrosiect Cyfansoddi yn ystod y 3ydd flwyddyn.

Meini Prawf

trothwy

Mae'r cyfansoddiad yn dangos peth dychymyg creadigol cyfyngedig, gyda rheolaeth gyfyngedig ar y deunyddiau cerddorol, ac ychydig o ddealltwriaeth o bosibiliadau adnoddau (cerddorol a lleisiol). Ychydig o dystiolaeth sydd o ymdriniaeth sy'n gyffredinol ddeallusol.

da

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel dda o ddychymyg creadigol, a rheoli ac ymhelaethu'n dda ar ddeunyddiau cerddorol, hyn yn seiliedig ar allu technegol wrth ddefnyddio adnoddau (offerynnol a lleisiol). Ceir tystiolaeth hefyd o dreiddgarwch deallusol.

ardderchog

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel uchel o ddychymyg creadigol, ac arwyddion o lais cyfansoddi unigryw yn dechrau dod i'r amlwg, rheoli ac ymhelaethu'n fedrus ar ddeunyddiau cerddorol, a meistrolaeth dechnegol ar adnoddau (offerynnol a lleisiol). Ceir tystiolaeth hefyd o lefel uchel o allu wrth feddwl yn gysyniadol, dealltwriaeth dreiddgar o faterion perthnasol, a dulliau a chanfyddiadau gwreiddiol.

Canlyniad dysgu

 1. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru gwerthuso rhagoriaethau cyfansoddiadau penodol a gyfansoddwyd mewn arddull gyfoes, gan gymhwyso y rhain o fewn ei gwaith eu hunain;

 2. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru arddangos peth gwreiddioldeb gan ddechrau symud tuag at annibyniaeth creadigol;

 3. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru defnyddio amryw o dechnegau cyfansoddi perthnasol;

 4. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn hyderus yn gweithio gyda dulliau a deunydd cyfansoddi;

 5. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru ysgrifennu cerddoriaeth sy’n: a) llwyddo i greu cydbwysedd o ran undod ac amrywiaeth; b) arddangos cynildeb; c) gwneud defnydd o dechnegau a astudiwyd ar y cwrs;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment, including essay Prif Aseiniad 1

Darn wedi ei seilio ar gord penodol sydd yn gwneud defnydd o strwythur (e.e. Golden Section a'r gyfres Fibonacci)

35
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 1 15
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 2

Cyfansoddwch gyfres byr o DRI darn ar gyfer UN AI allweddell (e.e. piano, harpsicord, organ), NEU telyn, NEU offeryn taro gyda thraw (e.e. feibroffon neu marimba).

Fe ddylai’r gyfres o ddarnau bara am gyfanswm o oddeutu dau funud ac fe ddylai arddangos un neu fwy o’r technegau a astudiwyd yn y dosbarth mewn perthynas a cyfres Eirenicon Howard Skempton.

15
Written assignment, including essay Prif aseiniad 2

Dewis o un ai darn ar gyfer pedwarawd llinynnol neu osodiad o eiriau cyfoes.

35

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 167
Lecture

11 darlith wythnosol o oddeutu 2 awr yr un. Bydd rhai dosbarthiadau ynghlwm â Gwyl Gerdd Bangor.

22
Seminar

1 seminar wythnosol o oddeutu 1 awr yr un.

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2233.html

Rhestr ddarllen

Dim rhestr ddarllen ar gyfer y modiwl yma. Darperir restr o recordiadau a sgorau ar ddechrau'r cwrs.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: