Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2233:
Cyfansoddi Blwyddyn 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Owain Brown

Amcanion cyffredinol

 1. Astudio technegau cyfansoddi amrywiaeth o gyfnodau cerddorol, a defnyddio'r gwersi a ddysgwyd i gyfansoddi gweithiau cerdd gwreiddiol.

 2. Ystyried materion aesthetig, athronyddol a cherddoregol sy'n berthnasol i gyfansoddi, ac edrych ar oblygiadau'r rhain trwy gyfrwng y weithred o gyfansoddi.

 3. Datblygu medrusrwydd mewn amrywiaeth o dechnegau trwy astudio'r technegau hyn yn fanwl.

 4. Annog arbrofi eofn ac arloesi creadigol wrth gyfansoddi.

 5. Cynnig profiad mewn cyfansoddi mewn arddulliau anghyweiraidd, (cyn-gyweiraidd, ôl-gyweiraidd, digywair), a defnyddio dulliau newydd o ymdrin â'r ffurfiau.

 6. Cynnig cyfleoedd i gerddoriaeth myfyrwyr sy'n cyfansoddi gael ei pherfformio a'i recordio.

 7. Cyfrannu at ddatblygiad personol cyfansoddwyr trwy ddatblygu eu creadigrwydd fel unigolion.

Cynnwys cwrs

Adeilada’r modiwl hwn ar astudiaethau Cyfansoddi Blwyddyn 1, ynghyd â chyflwyno syniadau a thechnegau newydd ar yr un pryd. Bydd pwyslais cyson ar arbrofi mentrus a newydd-deb creadigol, gan weithio gydag arddulliau anghyweiraidd (cyn-donyddol, ôl-donyddol ac anhonyddol), ynghyd ac ymdriniaethau newydd o ffurf. Ceir gwaith damcaniaethol (gwrando, dadansoddi a thrafod pynciau) ynghyd a gwaith ymarferol (gweithio drwy dechnegau, cyflwyno enghreifftiau, datrys problemau), gan ganolbwyntio ar dechnegau ac elfennau penodol - rhai yn newydd, a rhai yn gyfarwydd ers modiwl Cyfansoddi Lefel 1. Nid yw’r modiwl hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno cyfansoddi mewn arddulliau hanesyddol neu pastiche. Yn ogystal, bydd y modiwl hwn yn gosod y seiliau ar gyfer ymgymeryd a Phrosiect Cyfansoddi yn ystod Lefel 6 (3edd flwyddyn).

Meini Prawf

trothwy

Mae'r cyfansoddiad yn dangos peth dychymyg creadigol cyfyngedig, gyda rheolaeth gyfyngedig ar y deunyddiau cerddorol, ac ychydig o ddealltwriaeth o bosibiliadau adnoddau (cerddorol a lleisiol). Ychydig o dystiolaeth sydd o ymdriniaeth sy'n gyffredinol ddeallusol.

da

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel dda o ddychymyg creadigol, a rheoli ac ymhelaethu'n dda ar ddeunyddiau cerddorol, hyn yn seiliedig ar allu technegol wrth ddefnyddio adnoddau (offerynnol a lleisiol). Ceir tystiolaeth hefyd o dreiddgarwch deallusol.

ardderchog

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel uchel o ddychymyg creadigol, ac arwyddion o lais cyfansoddi unigryw yn dechrau dod i'r amlwg, rheoli ac ymhelaethu'n fedrus ar ddeunyddiau cerddorol, a meistrolaeth dechnegol ar adnoddau (offerynnol a lleisiol). Ceir tystiolaeth hefyd o lefel uchel o allu wrth feddwl yn gysyniadol, dealltwriaeth dreiddgar o faterion perthnasol, a dulliau a chanfyddiadau gwreiddiol.

Canlyniad dysgu

 1. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn hyderus yn gweithio gyda dulliau a deunydd cyfansoddi;

 2. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru ysgrifennu cerddoriaeth sy’n:  a) llwyddo i greu cydbwysedd o ran undod ac amrywiaeth; b) arddangos cynildeb; c) gwneud defnydd o dechnegau a astudiwyd ar y cwrs;

 3. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru gwerthuso rhagoriaethau cyfansoddiadau penodol a gyfansoddwyd mewn arddull gyfoes, gan gymhwyso y rhain o fewn ei gwaith eu hunain;

 4. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru arddangos peth gwreiddioldeb gan ddechrau symud tuag at annibyniaeth creadigol;

 5. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru defnyddio amryw o dechnegau cyfansoddi perthnasol;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Prif Aseiniad 1

Cyfansoddi darn oddeutu 5 minutes ar gyfer pumawd chwyth neu ar gyfer côr SATB digyfeiliant neu gyda chyfeiliant.

Ceir disgrifiad manwl o'r Prif Aseiniad o fewn Llawlyfr y Modiwl.

35
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 1

Cyfansoddi darn oddeutu 2 funud o hyd ar gyfer piano, harpsichord neu organ sydd wedi ei seilio ar y Prelude Rhif 20 gan Chopin.

Ceir disgrifiad manwl o'r Gwaith Cwrs o fewn Llawlyfr y Modiwl.

15
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 2

Cyfansoddi darn oddeutu 2-3 munud o hyd ar gyfer unrhyw bump offeryn o'r rhestr a roddir.

Ceir disgrifiad manwl o'r Gwaith Cwrs o fewn Llawlyfr y Modiwl.

15
GWAITH CWRS Prif aseiniad 2

Cyfansoddi darn oddeutu 5 munud o hyd ar gyfer o leiaf 8 offeryn o'r rhestr a roddir.

Ceir disgrifiad manwl o'r Prif Aseiniad o fewn Llawlyfr y Modiwl.

35

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 156
Lecture

22 dosbarth o oddeutu 2 yr un ar draws y 2 semester, ynghyd ag un wythnos wrando ym mhob semeser. Bydd rhai dosbarthiadau ynghlwm â Gwyl Gerdd Newydd Bangor.

44

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2233.html

Rhestr ddarllen

Dim rhestr ddarllen ar gyfer y modiwl yma. Darperir restr o recordiadau a sgorau ar ddechrau'r cwrs.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: