Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3232:
Cerddorfaeth Heddiw

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Amcanion cyffredinol

Er mwyn sicirhau dealliannau dysgu

Cynnwys cwrs

Bwriad y modiwl hwn yw dysgu'r sylfeini ar gyfer cerddorfaeth. Bydd pob enghraifft cerddorol yn deillio o gyfansoddwyr o gyfnodau Clasurol, Rhamantaidd a'r Ugeinfed Ganrif (e.e. Beethoven, Rachmaninov a Prokofiev) sydd wedi dylanwau yn gryf ar gyfansoddwyr ffilm heddiw (e.e. John Williams, Dario Marianelli a David Arnold). Bydd y cwrs yn ddechrau gyda'r Gerddorfa Linynnol gan ychwanegu offerynau chwyth a pres yn raddol. Erbyn wythnos darllen1, bydd y myfyriwr yn medru trefnu yn hyderus ar gyfer cerddorfa fechan. Yn ystod yr hanner, bydd pwyslais ar dechnegau cerddorfaeth ar gyfer cerddorfa lawn gan ychwanegu mwy o offerynnau.

Bwriad y cwrs yw dysgu cerddorddfaeth draddodiadol gyda phwyslais ar ddefnydd mewn cerddorfaeth ffilm.

Gorau oll os yw'r myfyriwr yn dilyn (neu wedi dilyn) WXC2234/3234

Meini Prawf

trothwy

Mae'r gwaith yn dangor dealltwriaeth sylfaenol ond cyfyngedig o ddeunydd y pwnc, gyda rhywfaint o allu o ran meddwl theoretig a digon o grap o¿r pynciau sydd wedi cael sylw. Bydd angen rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol yn y prif aseiniad.

da

Mae'r gwaith yn dangor dealltwriaeth glir o ddeunydd y pwnc, lefel foddhaol o feddwl theoretig, a dealltwriaeth o¿r prif bynciau. Mae digon o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol ddeallus i'w gweld, gyda digon o fynegiant creadigol.

ardderchog

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth gampus o ddeunydd y pwnc, gyda thystiolaeth o ddawn naturiol yn y maes hwn, ymdriniaeth wreiddiol a medrau cyfansoddi rhagorol.

Canlyniad dysgu

  1. meistroli¿r grefft o drefnu yn idiomatig ar gyfer cerddorfa linynnol ac offerynnau eraill priodol o'r gerddorfa fodern.

  2. arddangos defnydd hynod eang o greadigrwydd a dychymyg mewn trefnu yn synhwyrol ar gyfer cerddorfa lawn, tra'n gosod gyda hyder y technegau priodol sydd yn perthyn i bob offeryn, ac efallai yn ehangu ymhellach i ddefnyddio technegau arbrofol.

  3. trin a thrafod technegau cerddorfaeth gyda chryn hyder a deallusrwydd.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Gwaith Cwrs 1 20
Gwaith Cwrs 2 30
Prif Aseiniad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 

11 o ddarlithoedd i fyny at 2 awr yr un, cynhelir wythnos darllen yn ystod y semester

 

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: