Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3277:
Traethawd Hir

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr Wyn Thomas

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud modiwl blwyddyn 2, "Cerddoreg Blwyddyn 2";
 2. Ymwneud ar lefel uwch a materion pwysig mewn cerddoleg gyfredol a/neu ddadansoddi;
 3. Galluogi'r myfyriwr i gyflawni ymchwiliad ysgolheigaidd annibynnol sylweddol;
 4. Galluogi'r myfyriwr i gyfathrebu canlynniadau'r ymchwiliad hwn mewn ffordd briodol.

Cynnwys cwrs

Mae'r traethawd hir yn ddarn o ysgrifennu annibynnol ar destun a ddewisir gan yr ymgeisydd mewn ymgynghoriad ag aelod staff ac a gymeradwyir gan y Bwrdd Arholi. Mae'r dewis a'r cymeradwyo hwn yn digwydd yn ystod tymor yr haf yn union cyn Blwyddyn 3. Dylai'r ysgrifennu gymryd i ystyriaeth ymchwil flaenorol berthnasol, ond dylai ddangos gwreiddioldeb meddwl o ran dull ymdrin a dadl. Rhoddir credyd am ansawdd syniadau, eglurder a rhesymeg dadl, addasrwydd llyfryddiaeth a mireinder y cyflwyniad. I gyd-fynd â'r traethawd hir ceir seminarau ar y sgiliau ymchwil, llyfryddiaeth a methodoleg sydd eu hangen i ysgrifennu'r traethawd hir.

Meini Prawf

trothwy

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu elfennol i feddwl yn gysyniadol ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion, ond peth tystiolaeth o ymdriniaeth deallusol gyffredinol gyda mynegiant gweddol

da

Dylai'r gwaith ddangos gafael gadarn ar y pwnc, lefel dda o feddwl yn gysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

ardderchog

Gwaith sy'n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, ymdriniaeth wreiddiol a sgiliau ysgrifennu rhagorol

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi datblygu’r gallu i gyflawni ymchwiliad annibynnol sylweddol.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi gwella eu gwreiddioldeb a’u dyfnder meddwl.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi gwella eu sgiliau wrth ymdrin â materion mewn cerddoleg gyfredol ac/neu ddadansoddi cerddorol.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi gwella a datblygu sgiliau wrth chwilio am ddeunyddiau ysgolheigaidd gwreiddiol ac eilaidd a’u defnyddio.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi arddangos y gallu i gyfuno gwybodaeth ynglyn a’r maes dan sylw ac ymdrin â’i arwyddocad yn feirniadol.

 6. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi arddangos sgiliau ysgrifennu a chyflwyno boddhaol yn y gwaith cwrs.

 7. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi arddangos sgiliau cyfathrebu a thrafodaeth yn y dosbarth.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
DISSERTATION Traethawd Hir

Traethawd hir 10,000-12,000 gair, neu'r hyn sy'n gyfatebol ar gyfer prosiectau dadansoddi (80%), i i'w gyflwyno ar ddydd Mawrth Wythnos 12 yn Semester 2 (dydd Mawrth, 30 Ebrill 2019).

80
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad

Cyflwyniad llafar o 15-20 munud ar destun a methodoleg y traethawd hir (10%), a gyflwynir yn ystod Cyfnod Asesu Semester 1.

10
ADDRODDIAD Adroddiad interim

Adroddiad interim o 1,500 gair ar bwnc yn ymwneud â methodoleg ymchwil neu fater cerddolegol cyfoes (10%).

10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 388
Tutorial

• Goruchwyliaeth unigol gyda goruchwyliwr wedi’i bennu, gydag ifanswm o 4 awr dros y flwyddyn. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw trefnu goruchwyliaeth.

8
Seminar

Pedwar seminar (50 munud yr un) yn ystod Semester 1.

4

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3277.html

Rhestr ddarllen

Llyfrau cyffredinol

Trevor Herbert, Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music (Oxford University Press, Oxford, 2012). ISBN 978-1848491007.

Demar Irvine, Irvines Writing about Music, 3ydd arg., diw. Mark A Radice (Amadeus Press, Oregon, 1999)

Richard J. Wignell, Writing about music: an introductory guide (Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990)

Cyngor ar ysgrifennu traethodau hir a phrosiectau

Dolores Black, 500 tips for getting published: a guide for educators, researchers and professionals (Kogan Page, London, 1996)

Stella Cottrell, The Study Skills Handbook (Macmillan, Basingstoke, 1999)

L.F. Locke, Proposals that work: a guide for planning dissertations (Sage Publications, Thousand Oaks, 2014)

Derek Swetnam, How to write your dissertation: a practical Survival guide for students (How to books, Plymouth, 1995)

K.L. Turabian, A manual for writers of term papers, theses and dissertations (University of Chicago Press, Chicago, 1987)

George Watson, Writing a thesis: a guide to long essays and dissertations (Longman, London, 1987)

Confensiynau cyfeirnodi a dyfynnu

David P. Bosworth, Citing your references: a guide for authors (Underhill Press, Thirsk, 1992)

M.L. Manheimer, Style manual: a guide for the preparation of reports and dissertations (M.Dekker, New York, 1973)

The Oxford Dictionary for Writers and Editors (Clarendon Press, Oxford, 1981)

Ffynonellau Cymraeg

Paul Griffiths, Crynodeb o hanes cerddoriaeth fodern o Debussy i Boulez (Gwasg Gwynedd, Caernarfon, 1985)

Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1997), gol. Wyn Thomas

Sally Harper a Wyn Thomas (goln.), Cynheiliaid y Gân (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 2007)

Sally Harper a Wyn Thomas (goln.), Hanes Cerddoriaeth Cymru, Cyf., 1-7 (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1996-2007)

Michael Kennedy, Geiriadur Cerddoriaeth Rhydychen (Cwmni Curiad, Penygroes, 1998), addasiad Cymraeg - Delyth Prys

Wyn Thomas, Cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth (Llanrwst, 2006)

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: