Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXP-2307:
Ensembles and Groups A

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Andrew Lewis

Amcanion cyffredinol

The aims of the module are to engage with repertoire, styles and performance skills in a group scenario, and to be introduced to the professional practice of ensemble performance. This entails forming ensembles, organising rehearsals, and researching styles and repertoire. It can include arrangement of new repertoire.

Assessment takes into consideration the individual contribution of each performer in the group, as well as how the ensemble performs collectively, including how each member of the group addresses challenges of repertoire and coordination.

Students are encouraged to explore a wide range of styles and genres. These can include 'classical' music of all kinds (including contemporary and historical repertoires), popular music, jazz, traditional music, music from various (world) cultures, and experimental music. Students may need to arrange new repertoire for their ensemble. Collaboration, communication, and style-appropriate improvisation will be emphasised.

The module is open to players of all instruments and singers. It includes opportunities to work with the School's collection of world instruments, and there is scope for creative collaboration between home and international students.

Cynnwys cwrs

 1. Structured and guided performance workshops: students work in small groups and are provided with suggestions for performing a piece or improvising. The resulting music is performed before the entire class, is discussed, and verbal feedback is given.

 2. Classes introducing ensemble performance concepts, leading to practical experience and experimentation: various approaches to group performance and improvisation are explained and demonstrated. Students then have the opportunity to practice these in performance.

 3. Supervised rehearsals: students work on pieces for examination, with guidance from a tutor. The tutor monitors progress and helps with feedback, suggestions and encouragement.

Meini Prawf

da

C– to B+: Performances which are persuasive, displaying good levels of ability in musicality and technique, and with effective contribution to and interaction with other members of the ensemble. Written work that is engaging and informative.

trothwy

D– to D+: Performances which demonstrate adequate musicality and technique, and adequate contribution to and interaction with other members of the ensemble. Written work that is intelligible.

ardderchog

A- to A**: Performances which are compelling and convincing, displaying high levels of musical and technical ability, and which demonstrate a very strong (but not overbearing) contribution to and interaction with other members of the ensemble. Written work that is insightful and original.

Canlyniad dysgu

 1. Upon successful completion of the module, a student will be able to adjust co-ordination, tempi, intonation, etc., in response to other members of the ensemble.

 2. Upon successful completion of the module, a student will be able to prepare and perform a mixed recital of ensemble repertoire.

 3. Upon successful completion of the module, a student will be able to experiment with different musical materials, styles and genres.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARDDANGOSIAD/YMARFER Workshop contribution

A performance of a work in progress.

20
ARDDANGOSIAD/YMARFER Final performance: individual

A formal performance of the repertoire prepared during the course of the module.

50
ARDDANGOSIAD/YMARFER Final Performance: group

A formal performance of the repertoire prepared during the course of the module.

30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Supervised time in studio/workshop

Up to 6 hours of supervised rehearsal.

6
Group Project

Group rehearsal, individual practice, and reflection.

172
Practical classes and workshops

11 weekly sessions, each lasting 2 hours. Some of this time is spent in unsupervised rehearsal.

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students may wish to bring their own instruments, but this is not essential as there is a large collection of instruments available in the School.

Rhestr ddarllen

There is no reading list for this module.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: