Yr Athro Andrew McStay

Professor in Digital Media

Enw: Dr Andrew McStay

Swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Diwylliant y Cyfryngau

E-bost: mcstay@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 01248 382740

Lleoliad: Anecs Neuadd John Philips