Proffil o Dominic Gwynn

Enw
Dominic Gwynn
Swydd
Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, ICSMuS
E-bost
dominic@goetzegwynn.co.uk
Ffôn
01909 485635
Lleoliad
Ysgol Cerdd, Ffordd y Coleg

Cefndir

Astudiodd Dominic Gwynn Hanes Modern yng Ngholeg Sant Ioan, Rhydychen rhwng 1971–4. Ers hynny, mae’n ymarfer y grefft o adeiladu organau, ac er 1980 yn un o gyfarwyddwyr Adeiladwyr Organau Martin Goetze a Dominic Gwynn. Yn 2003–4, enillodd grant Ymddiriedolaeth Leverhulme i ymchwilio, ac i ysgrifennu llyfr ar hanes cymdeithasol a diwylliannol yr organ Seisnig rhwng 1500 a 1770, project y dylai ei gwblhau yn 2008.

Diddordebau Ymchwil

Fel hanesydd, mae wedi trefnu cynadleddau, wedi traddodi darlithoedd ac ysgrifennu erthyglau, ran amlaf drwy Sefydliad Prydeinig Astudiaethau’r Organ, a rhan amlaf i adeiladu organ Brydeinig o fewn y diwylliant cerddorol yn y cyfnod 1500 i 1800. Fel adeiladwr, organ fe arbenigodd mewn adfer organau Prydeinig hanesyddol, ynghyd â gwneud rhai newydd yn yr arddull Prydeinig clasurol. Arweiniodd y cyfuniad o ymchwil a thechnegau crefft draddodiadol at brojectau atgyweirio ac adlunio cyffrous, fel arfer gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Y rhai mwyaf cyffrous yw creu dwy organ newydd o ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg ar gyfer Project yr Organ Seisnig Gynnar, a seiliwyd ar ddau seinfwrdd a ddarganfuwyd yn Suffolk yn ddiweddar. Mae’r ddwy organ wedi cynorthwyo i agor ac ysbrydoli maes cyfan mewn diwylliant cerddorol Prydeinig.

Prif Gyhoeddiadau

Erthyglau

2007

 • Lost Worlds: the English Organ before 1700 yn Essays in Honor of Peter Williams (Organ Historical Society Press 2007)
 • The Renatus Harris organ at St Botolph Aldgate and Three Dutch chamber organs, Organbuilding cyfrol 7

2006

 • The origins of the English style in organ building yn BIOS Journal 30
 • Twenty-five years of Martin Goetze and Dominic Gwynn, a chydag Edward Bennett The Organ at PonsonbyBaptistChurch, Auckland, New Zealand (the 1774 John Avery chamber organ), Organbuilding cyf. 6

2005

 • The Convent of Santa Clara Santiago de Compostela (the restoration of the 1709 Manuel de la Vina organ) and St Mary and All Angels Great Budworth (the restoration of the 1839 Samuel Renn organ) Organbuilding cyf. 5
 • The chamber organ in Stuart England; the background to the Smithfield organ yn Organ Restoration Reconsidered, a olygwyd gan John R. Watson, traethodau a gyflwynwyd yn y colocwiwm Historic Organs Reconsidered: Restoration and Conservation for a New Century, a gynhaliwyd ym 1999 yn Eglwys Sant Luc (1609) yn Smithfield, Virginia (Harmonie Park Press UDA)
 • From stops organical to stops of variety: the English organ from 1630 to 1730 yn From Renaissance to Baroque: Change in Instruments and Instrumental Music in the Seventeenth Century gol. Jonathan Wainwright a Peter Holman (Ashgate)

2004

 • A study in the transmission of organ building knowledge in early modern England BIOS Journal 28
 • Two new chamber organs (for Harm Vellguth and LeedsUniversity) Organbuilding cyfrol 4
 • Cyfres o bum, erthygl fer ar waith adfer organau ar gyfer Church Music Quarterly

2003

 • Gydag Ian Bell St James’s Church, Bermondsey (the restoration of the 1829 J.C.Bishop organ) yn Organbuilding cyfrol 3

2002

 • The restoration of the 1829 J.C.Bishop organ at St James Bermondsey yn BIOS Journal 26
 • The newest and the oldest organs in England: reconstructions of two pre-Reformation Tudor organs yn Organbuilding 2 (2002)

2001

 • Historic Organ Conservation: a practical introduction to processes and planning (Church House Publishing)
 • The restoration of the 1829 J.C.Bishop organ at St James’s Bermondsey Journal of the British Institute of Organ Studies cyf. 25

2000

 • Conservation of old materials in organs yn Towards the Conservation and Restoration of Historic Organs (Cofnod ar y gynhadledd a gynhaliwyd yn Lerpwl 1999) Church House Publishing

1998

 • A new British organ in Germany, the new organ for the church of St Nikolaus, Rehringhausen, Westphalia The Organbuilder cyfrol 16
 • The sound of the seventeenth-century English chamber organ Chelys cyf. 25 (papurau cyhoeddedig o gynhadledd 1995 Cymdeithas Viol da Gamba a gynhaliwyd yng Nghaerefrog)

1997

 • Two English pre-Reformation organ soundboards The Organ Yearbook cyf. XXVI
 • A description of the organ from the middle of the eighteenth century in William Emerson’s Principles of Mechanics of 1758 Journal of the British Institute of Organ Studies cyfrol 21
 • (gyda Martin Goetze) A new seventeenth century Italian chamber organ Organists’ Review 2/1997
 • An organ of two periods (the Williams Wynn organ in the NationalMuseum of Wales, Cardiff) The Organbuilder, cyfrol 15

1996

 • The Handel organ at St Lawrence Whitchurch Newyddlen Sefydliad Handel cyf. 7/2

1995

 • The new organ at St Lawrence Whitchurch Choir and Organ 1995/1
 • The Organs of St Lawrence Whitchurch The Organ 1995/2
 • The English organ in Purcell’s lifetime yn Performing the Music of Henry Purcell, gol. Michael Burden (Rhydychen)
 • “Wondrous Machine”: the organ that Purcell knew Organists’ Review 1995/3 + 4
 • The development of English reeds from Robert Dallam to John Gray Journal of the British Institute of Organ Studies cyfrol 19
 • Purcell’s organ at Westminster Abbey Early Music Tachwedd 1995

1993

 • The development of English key actions up to 1800 Journal of the British Institute of Organ Studies cyf. 17

1991

 • The Organ at St John the Baptist, Marldon, Devon, England The Organ Yearbook cyfrol 22

1990

 • The development of bellows systems in British organs c990–1790 Journal of the British Institute of Organ Studies cyfrol 14

1989

 • Building a classical English organ Journal of the British Institute of Organ Studies cyfrol 13

1988

 • Reviving the classical organbuilding tradition in Britain Journal of the British Institute of Organ Studies cyfrol 12

1986

 • Voicing developments in the eighteenth-century English organ The Organbuilder cyfrol 4

1985

 • Organ pitch in seventeenth-century England Journal of the British Institute of Organ Studies 9

Gyda Martin Goetze, rwyf wedi trefnu bod ein hadroddiadau ar yr organau rydym wedi’u hadfer (neu eu defnyddio fel modelau ar gyfer rhai newydd) ar gael, yn dwyn y teitl Harley Monographs. Mae rhai yn astudiaethau ar yr organau, eraill yn adroddiadau ar waith adfer yn cynnwys gwybodaeth dechnegol, ar gael oddi wrthym ni, naill ai ar CD neu ar ffurf copi caled rhwymedig. Ar hyn o bryd, ceir tua 40 o wahanol feintiau.