Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl BSX-3145:
Fish Physiology

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Simon Webster

Amcanion cyffredinol

On successful completion of the module, students will:

 1. Have a broad knowledge of the biology of fishes, based on a holistic philosophy: from molecule to whole organism.

 2. Understand fundamental physiological processes unique to the group, including osmoregulation, reproductive strategies, locomotion and control of density, Physiology of sensory systems, developmental biology of fish.

 3. Have a knowledge of whole organism aspects of fish biology, including, migration, population ecology, exploitation and aquaculture.

Cynnwys cwrs

The module is based on holistic concepts. The study of fish biology from molecule to whole organism. Topics included will be fish diversity and basal groups, evolution and developmental biology. Physiological mechanisms: sensory modalities, density regulation, adaptations to unusual environments: Deep sea, extreme environments. Reproductive physiology, endocrinology. Whole organism biology: Migration, population ecology and aquaculture.

Meini Prawf

ardderchog

The student should demonstrate comprehensive factual knowledge, critical understanding of theory, evidence of extra reading of primary literature and the ability to integrate this extra knowledge in a relevant manner.

trothwy

The students should be able to express a basic factual knowledge of at least some part of the core material presented in the module, and be able to appreciate how the physiology of an organism fits it for its environment.

da

The student should be able to express a thorough factual knowledge of much of the core material presented in the module, and have a competent and detailed ability to critically evaluate the principles and processes governing the interactions of organisms and their environment. Some evidence of further reading and ability to integrate material from the full range of the lecture content.

Canlyniad dysgu

 1. Engagement with the essential facts, major concepts, principles and theories associated with Fish Physiology (Benchmark 3.1).

 2. Demonstrate an appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms, their molecular, cellular and physiological processes (Benchmark 3.3).

 3. Demonstrate an ability to analyse, synthesise and summarise information critically (Benchmark 3.5).

 4. Develop oral presentation skills, and interpersonal and teamwork skills by working jointly with other students in practical classes. (Benchmarks 3.4, 3.7 & 3.8).

 5. Develop the skills necessary for developing the skills necessary for self-managed and lifelong learning (Benchmark 3.9).

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Prac Rep 1 Dogfish/Trout 25
Final Exam Section A - Essay 25
Final Exam Section B - Short Answers 25
Prac Rep 2 Molecular 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 20
Laboratory

6 x 3h practicals covering a) Introduction and handling equipment, b) Dogfish and Trout dissections c) Gene Expression using PCR, d) Bioinformatics, e) Help and Discussion sessions.

18
Private study

Additional individual reading and reseach using appropriate resources (online, library)

162

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Undertake practical work to ensure competence in basic experimental skills.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: