Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-2003:
Principles of Conservation

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Paul Cross

Amcanion cyffredinol

 1. To ensure students understand the theories and concepts underlying conservation science.

 2. To enable students to understand the complex nature of many conservation problems and solutions, which often involve ecological, social, economic and political dimensions..

 3. To equip students with the ability to engage in the general debate about conservation need and practice.

Cynnwys cwrs

 1. Patterns of global biodiversity and global threats to species and habitats (including acknowledgement of ultimate drivers)
 2. Ecosystem services, relationship of ecosystem services to biodiversity, externalities, under-supply of public goods, what kind of values does biodiversity/ecosystems have
 3. Evidence of extinction crisis and trends in habitat etc
 4. Major threats to biodiversity globally (invasive species, habitat loss and fragmentation, overexploitation and pollution/climate change)
 5. Tragedy of the open access resources, causes and solutions to over-harvesting
 6. Small population biology (including demographic/environmental stochasticity/allee effects/conservation genetics)
 7. Island biogeography and applying theory of island biogeography to protected area design.
 8. Selection of protected areas
 9. Ex-situ conservation (reintroduction/metapopulation management)

Meini Prawf

trothwy

Grade D- to D+ Assessments Describe the objectives of the exercise and detail methods used to achieve the objectives. Present the results. Discuss the results using material provided in class. Examination answers Summarise information given during the module and present it in a way that is relevant to the question.

da

Grade C- to B+ Assessments Describe the objectives of the exercise and detail methods used to achieve the objectives in a clear and concise manner. Present results in a clear and organised manner demonstrating understanding of relevant statistical results. Discuss the results largely using material provided in class. Examination answers Summarise information given during the module and present it in a way that directly answers the question with elements of interpretation and discussion.

ardderchog

Grade A- and above Assessments Describe the objectives of the exercise and detail methods used to achieve the Objectives in a clear and concise manner. Present results in a clear and organised manner demonstrating understanding of relevant statistical results and being critical of their limitations as appropriate. Discuss the results largely using material in excess of that provided in class. Examination answers Summarise information given during the module, and acquired through background reading/study, and present it in a way that directly answers the question with elements of clear interpretation and discussion.

Canlyniad dysgu

 1. Explain the principles of species and habitat conservation.

 2. Explain the need for conservation.

 3. Understand the importance of understanding genetics in conservation decisions

 4. Critically evaluate the viability of populations of conservation concern.

 5. Critically evaluate the process by which certain areas are selected for protection.

 6. Appreciate the need for mulitdisciplinary approaches to conservation.

 7. Engage in informed debate with peers about conservation issues.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Open-book essay

Open book essay/report under a 48 hour time limit

50
CYFLWYNIAD UNIGOL Panoptoesque information clip

This requires students to submit a five minute presentation highlighting the conservation status of a subject chosen by the MO, ranging from single species to ecosystem conservation. Ideally, the presentation will appear as a carefully scripted and presented video clip and at its most basic as a voiced over presentation in the standard format.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

24*1 hour lectures

24
Private study

Private and guided self-study. Reading around each lecture.

160
Fieldwork

4 * 4 hours field visits

16

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: