Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-2004:
Silviculture and Inventory

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Andy Smith

Amcanion cyffredinol

The purpose of the module is to develop students' understanding of silviculture, from its principles in tree biology, to its practical application through forest operations. It aims to: - Consolidate understanding of seed, seedling and tree growth, survival and responses to silvicultural interventions; - Explore the silvicultural systems used in temperate and tropical forests to realise desired future conditions; - Examine the practices used in temperate plantation silviculture.

Cynnwys cwrs

Physiological processes that determine tree growth and survival: Above- & below-ground allocation; root:shoot ratio; Light capture drives productivity; Drought & water-logging; Mechanisms of disease-related death; Response of seedling trees to environmental stimuli. Tree growth and yield. Plant stress and wood quality. Differences/similarities between individual tree, uneven-aged, mixed stands and plantation silviculture: Single-tree selection; Group selection; Seed trees; Shelterwood; Clearfell. Regeneration: Seed and vegetative regeneration; Re-spacing of natural regeneration; Genetic aspects of regeneration. Tending, thinning. Operational aspects of site preparation, planting and establishment. Silviculture for production: Silviculture and timber properties. Forest harvesting and extraction: Appropriate harvesting methods; Mechanised thinning; Organised felling systems; Forest road planning and layout. Environmental effects of forest operations: Sustainability; Legislation.

Meini Prawf

trothwy

Grade D- to D+ Students have a passing familiarity with the physiological ecology of trees. They can describe some of the silvicultural systems used in temperate or tropical forestry. They will be able to describe some of the methods used for forest inventory and yield regulation and prediction.

da

Grade C- to B+ Students have a good understanding of the physiological ecology of plants, and understand that silvicultural interventions affect plant growth. They can describe many of the silvicultural systems used in temperate and tropical forestry. They will be able to explain several of the ways in which economic methods are used to make forest management decisions, and describe how the methods are applied in different situations.

ardderchog

Grade A- and above Students have an excellent understanding of the physiological ecology of plants, and understand the all the ways in which silvicultural interventions affect the biotic and abiotic factors that control plant growth. They can describe the silvicultural systems used in temperate and tropical forestry, and critically evaluate their relative merits. They will be able to explain in detail the methods used for forest inventory and yield regulation and describe how the methods are applied in different situations, and evaluate their effectiveness.

Canlyniad dysgu

 1. Understand and describe the biological and environmental factors that underpin the silvicultural practices used to create, establish and tend forest plantations.

 2. Understand and describe the silvicultural systems used in temperate and tropical forests and discuss their relative merits in the context of sustainable forest management.

 3. Understand the principles of forest yield prediction and be able to apply them to a particular forest situation

 4. Understand the principles of forest inventory and forest inventory planning, and be able to apply them to a particular forest situation

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
PRAWF DEALLTWRIAETH Computer-based Written Exam

Compute-based written examination using Blackboard.

50
GWAITH CWRS Remote sensing exercise

You will be required to produce four maps of Treborth forestry management blocks showing:

A. Areas of significant vegetation differences as determined from aerial photography interpretation (RGB and CIR) – 2 maps.
B. Areas of significant differences (canopy structure, tree height) determined from the LiDAR data – 1 map.
C. Any significant features (topographical, hydrological, and archaeological) determined from data derived from the LiDAR data – 1 map.

Your maps will be compiled into a 4-6 page report (determined by the size of your maps). You will need to include coincide detail of your methods and any references you have used. If you attend all the lectures and practical exercises, you will have, all the necessary GIS skills required to complete the report to the highest professional standard.

25
GWAITH CWRS Treborth inventory

You will write a short (1000 words max) report on an the woodland inventory at Treborth.

25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

13*2 hour lectures

26
Fieldwork

3 x 6 hour field visits

18
Private study

Private and guided self-study

156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn