Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-2011:
Catchment Processes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Morag McDonald

Amcanion cyffredinol

The hydrological cycle and how it affects natural catchments Controls upon river channel morphology and the dynamics of water and sediment transport within catchments Relationships between catchment characteristics, land use and land use changes and their effects on the catchment Principles of good, participatory catchment management and their application to temperate and tropical areas of the world

Cynnwys cwrs

This module will provide a management-oriented understanding of the factors influencing the quality and quantity of soil and water resources. The hydrological cycle and water balance in catchments; rainfall/runoff relationships; catchment characteristics; catchment structure ¿ hillslope, channel & floodplain domains; sedimentation; the role of vegetation and land-use changes in catchment stability, hydrological processes and soil erosion; water quality; temperate and tropical catchment results and case studies; degrading processes in catchments; legislation and the Water Framework Directive.

Meini Prawf

trothwy

Grade D- to D+ Adequate knowledge of catchment management. A basic multidisciplinary approach of issues. Presentation of appropriate examples to illustrate effectiveness of organisations, techniques and policy tools. Structured, accurate and relevant account. Some quantification and basic level of critical evaluation expected.

da

Grade C- to B+ Clear understanding and thorough knowledge of catchment management, with evidence of reading and recent developments. Multidisciplinary issues emphasised, and thoroughly described with an appreciation of scale and time. Balanced review of success and failure. Thorough quantification and critical evaluation of case studies. High standard of presentation.

ardderchog

Grade A- and above Clear understanding, wide and thorough knowledge of catchment management. Evidence of substantial reading, and knowledge of recent developments of different geographical and temporal scales from around the world. Multidisciplinary issues with greater social, cultural and economic emphasis. Detailed quantification and explanation of derivations. Critical evaluation with well reasoned opinion. Elegant and flowing presentation, with flair for subject.

Canlyniad dysgu

 1. Understand the key processes and forms of the catchment system and its role within the hydrological cycle.

 2. Be able to describe the controls upon river channel morphology and the dynamics of water and sediment transport within catchments

 3. Appreciate the relationships between catchment characteristics, land use and land use changes and their effects on the catchment

 4. Understand the principles of good catchment management and their application to temperate and tropical areas of the world

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Channel morphology & hydrology report 0
River Habitat Survey report 0
Exam 50
Catchment delineation report 0
Office Use 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

24 hours of lectures

24
Fieldwork

3*4 hour field practical classes

12
Private study

Private and guided self-study

164

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Apply appropriate techniques for presenting spatial and/or temporal trends in data.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Undertake practical work to ensure competence in basic experimental skills.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: