Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-2012:
Field Course: ACE

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr James Gibbons

Amcanion cyffredinol

The module aims to illustrate conflict in the environment covering examples, causes and resolution. The module is largely practical and field visit based with 2 nights away from Bangor.

Cynnwys cwrs

A one week course combining field practical sessions based in Bangor and field visits away from Bangor. The practical element illustrates the conflict between land use for economic production and conservation & biodiversity outcomes. Specifically the practical sessions will investigate the relationship between diffuse environmental pollution and biodiversity levels. The field visits provide further examples of conflict and also illustrate how conflict resolution has been tackled and how we can evaluate the relative success of different approaches.

Meini Prawf

ardderchog

Grade A- and above Thorough and polished approach to data collection, analysis and interpretation. Excellent discussion of findings drawing on relevant literature. Demonstrates excellent insight into environmental conflict drawing on extensive examples and literature.

trothwy

Grade D- to D+ Demonstrates basic competence in data collection but with some errors in analysis, presentation and interpretation. Limited discussion of study findings. Able to provide examples of environmental conflict but no great depth about cause and resolution.

da

Grade C- to B+ Demonstrates competence in data collection, analysis and interpretation with some minor errors. Able to discuss research findings and identify limitations of methods used. Demonstrates good understanding of the causes and resolution of environmental conflict.

Canlyniad dysgu

 1. Able to take measurements and analyse environmental pollution.

 2. Able to estimate and analyse multivariate data.

 3. Able to communicate the results of an investigation clearly and effectively.

 4. Understand the causes of environmental conflict.

 5. Understand how environmental conflict can be resolved.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Group presentation on academic paper 10
Practical report in the form of a scientific paper 45
Essay on environmental conflict and resolution 45

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Fieldwork

2.5 days of field visits (with 2 nights away).

20
Practical classes and workshops

2*6 hour practical classes

12
Lecture

1*2 hour lecture

2
Workshop

2*2 hour workshops on conflict resolution

4
Private study

Private and self-guided study

162

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Collect, analyse and interpret primary and/or secondary data using appropriate qualitative and/or quantitative techniques.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Undertake practical work to ensure competence in basic experimental skills.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

For residential fieldwork, the School will pay for bed and breakfast accommodation for students. Students will need to provide other meals.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxx-2012.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: