Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl DXX-2016:
Field Course: Forestry

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Mark Rayment

Amcanion cyffredinol

This module gives students the opportunity to see the practical application of natural resource management principles that are discussed in other parts of the programme. During visits to areas which are managed for a range of objectives, they will meet and discuss with different stakeholders and collect information relevant to a specific research topic. The assessment develops students' understanding of: (1) the similarities and differences between current forestry policies in England, Scotland and Wales; (2) the impact of forest policy on state, private-sector and community forest management.

Cynnwys cwrs

Forestry policies in England, Scotland and Wales: history, development and current policies; financial incentives and forestry grant schemes. Implications of forestry policies for forest management: case studies (by field visit) of state, private sector and community forests in England, Scotland and Wales. Ecosystem services from forests: provisioning, regulating and cultural services. Wood production as a provisioning service: case study (by field visit) of three forestry-wood-chains in south-west Scotland; determination of the profitability of the three chains. Recreation as a cultural service: case study (by field visit) of forests in northern England; evaluation of recreational facilities and their use.

Meini Prawf

ardderchog

Grade A- and above Students will have a comprehensive understanding of the current forestry policies in England, Scotland and Wales and be able to evaluate their implications for forest management. They will be able to describe and give numerous examples of the ecosystem services provided by forests, and be to discuss in detail their relative importance in England, Scotland and Wales. They will be able to give comprehensive and quantitative descriptions of forestry-wood-chains and be able to evaluate the recreationbal uses of forests in qualitative and quantitative terms.

trothwy

Grade D- to D+ Students will be able to identify the main features of current forestry policies in England, Scotland and Wales and show some understanding of their implications for forest management. They will be able to identify the ecosystem services provided by forests. They will be able to give straightforward descriptions of forestry-wood-chains and the recreational uses of forests.

da

Grade C- to B+ Students will have a well-grounded understanding of current forestry policies in England, Scotland and Wales and their implications for forest management. They will be able to identify and give examples of the ecosystem services provided by forests, and explain their relative importance in England, Scotland and Wales. They will be able to give detailed descriptions of forestry-wood-chains and be able to describe and evaluate the recreational uses of forests.

Canlyniad dysgu

 1. Explain current forestry policies in England, Scotland and Wales

 2. Discuss the implications of these policies for state, private sector and community forest management

 3. Understand how to describe and analyse the multifunctional use of forests, and be able to apply this understanding to a particular forest situation

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD GRWP Comparison of Forestry Strategies within the UK 25
GWAITH CWRS Study tour logbook 25
ADDRODDIAD Individual report 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Private and guided self-study

156
Seminar

4*2 hour seminars

8
Fieldwork

5*6 hours of field practicals (including nights away from Bangor)

30
Seminar

1*6 hour conference

6

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Conduct fieldwork and/or laboratory work competently with awareness of appropriate risk assessment and ethical considerations
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Collect, analyse and interpret primary and/or secondary data using appropriate qualitative and/or quantitative techniques.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Apply appropriate techniques for presenting spatial and/or temporal trends in data.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students will have to provide their subsistence costs for two meals, daily and will need water proof notebooks, waterproof clothing and boots.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxx-2016.html

Rhestr ddarllen

This material is also posted via Blackboard and additional material is provided by host organisations and companies is posted on Blackboard

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn