Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl DXX-2017:
Forest Health

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Lars Markesteijn

Amcanion cyffredinol

This module aims to familiarise students interested in forest ecosystems and forestry with the forest health problems that have caused and are likely to cause significant environmental, social and economic impact in the UK and globally, whether in commercial plantations or natural forest ecosystems. A series of lectures and supporting field visits will give a general overview of the organisms causing problems, including viruses, bacteria, fungi, fungal like organisms, arthropods and mammals and parasitic plants. The module will follow a classical disease triangle approach whereby interacting factors of plant defence, organismal pathogenicity and environmental factors are considered. In case studies, historical and current problems will be examined and their causes for wide-scale spread and high levels of disease will be explored. The case studies will focus on a number of the newer exotic problems which have impacted on the UK's forests, we will examine the potential reasons for this and consider how these can be overcome and the longer-term outcomes. Distinctions and comparisons will be drawn between the pathogens and pests that have been in the UK forest ecosystems for millennia and newcomers. The in-depth focus of the module will concentrate on both fungal and insect issues and will examine future scenarios for forest health in line with climate change predictions. Some of the course content will focus on policy and social issues, as well as silvicultural practises.

Cynnwys cwrs

 1. Forest Health – What is a healthy forest?
 2. Introduction to the problems in the forest: biotic, abiotic and interactions, particularly with climatic factors.
 3. The Disease Triangle – a useful concept when addressing forest health
 4. A systematic view of problems I: Pseudofungi - Phytophthora
 5. A systematic view of problems II: Real fungi - Ascomycota
 6. A systematic view of problems III: Real fungi – Basidiomycota
 7. Insects - The basics
 8. Insects on the move: Global trade and change
 9. Acute Oak Decline: a major threat to UK oak
 10. Policy and social aspects of forest health
 11. Monitoring forest health
 12. Immediate and future (known) threats
 13. Managing for resilience of future (unknown) threats

Meini Prawf

trothwy

Grade D- to D+ Have a basic understanding of tree and forest health issues, show a basic knowledge of the conditions and organisms involved in different pest and disease severity

da

Grade C- to B+ As above but at a higher level of understanding and be able to demonstrate evidence of reading original papers rather than grey literature digests.

ardderchog

Grade A- and above As above but extensive level of knowledge and understanding and evidence of widespread use of both current and historical literature.

Canlyniad dysgu

 1. Critical understanding of the organisms likely to harm trees and their broader significance

 2. Critical understanding of the reasons for spread of, and success of, organisms causing forest health issues

 3. Critical understanding of environmental factors which determine the development of pests and diseases

 4. Critical understanding of different management and control options for long term tree-crops and natural forest ecosystems

 5. General understanding of the likely effects of climate change on forest health

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ADDRODDIAD Individual seminar write up 30
CYFLWYNIAD UNIGOL Assessed individual seminar presentations 10
ARHOLIAD Written examination 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

1*3 hour plenary session - workshop. You will use a specific forest health case that you have familiarised yourself with during the lectures and field visits, and will use the 'six thinking hats approach' to forest health problem solving.

3
Private study

Private and guided self-study.

162
Lecture

14 * 1-hour lectures. Lectures will cover the content topics presented earlier and relate to all of the learning outcomes.

14
Seminar

6 * 2-hour individual student-led seminars. Individual seminar presentations are assessed, and students are expected to be present at all the sessions (regardless of whether they are presenting in that session or not).

12
Fieldwork

3 * 3-hour field visits.

9

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Prepare effective maps, diagrams and visualizations.
 • Engagement with current subject developments and their application.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

none

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxx-2017.html

Rhestr ddarllen

In addition to the above students are led to a number of topic specific links via the Blackboard site and the lectures

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn