Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-3016:
Forest Ecosystems & Services

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Andy Smith

Amcanion cyffredinol

This module covers the concepts of forest ecosystem stability and destabilisation through anthropogenic perturbations, and provides an opportunity to learn and discuss current concepts of interactions between forest and air pollutants and the effects of global climate change. It also examines the ecosystem services that forests can provide and considers different approaches to valuing forests and forest ecosystem services.

Cynnwys cwrs

Forest ecosystems: ecosystem theory and processes; genetic diversity in forest ecosystems. Anthropogenic impacts: increases in temperature, fire frequency, ozone and carbon dioxide levels; soil acidification and nitrogen deposition. Climate change impacts on tropical forests. Ecosystem services from forests: provisioning, regulating, cultural and supporting services. Valuing forests and forest ecosystem services: conventional methods – market value, NPV, etc.; cost-benefit analysis; payment for ecosystem services (PES).

Meini Prawf

trothwy

Grade D- to D+ Seminar presentation covers several of the main points of the set paper but omits some important details. Slides are readable and the talk is audible, but there is little engagement with the audience. Some, but not all, of the questions asked by the audience are answered satisfactorily. The valuation report includes a conventional forest valuation and an attempt to value individual forest ecosystem services, but contains some numerical and other errors. Exam answers show a basic understanding of forest ecosystems, their biogeochemistry and stability, and of forest ecosystem services.

da

Grade C- to B+ Seminar presentation covers all the main points of the set paper but omits some minor details. Slides are clear, the talk is audible, and there is a good attempt to engage with the audience. Most of the questions asked by the audience are answered satisfactorily. The valuation report includes a conventional forest valuation and a valuation of many individual forest ecosystem services, with few numerical errors. Exam answers show a good understanding of forest ecosystems, their biogeochemistry and stability, and of forest ecosystem services.

ardderchog

Grade A- to A** Seminar presentation covers all the main points of the set paper in as much detail as time allows. Slides are of a high professional standard, the talk is audible, and there is excellent engagement with the audience. All of the questions asked by the audience are answered in detail. The valuation report includes a conventional forest valuation and a complete valuation of individual forest ecosystem services, with very few numerical errors. Exam answers show a comprehensive, detailed understanding of forest ecosystems, their biogeochemistry and stability, and of forest ecosystem services.

Canlyniad dysgu

 1. Describe and evaluate conventional and emerging methods for valuing forests and forest ecosystem services.

 2. Show a detailed understanding of forest ecosystems and their biogeochemistry.

 3. Critically discuss the concepts of ecosystem stability and the destabilisation effects of environmental pollutants and climate change.

 4. Critically discuss the concept of forest ecosystem services.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Group Seminar Presentation (in class) 20
Valuation Report 40
Exam 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

12 × 2-hour lectures

24
Practical classes and workshops

Two × 2-hour computer practicals

4
External visit

Three × 4-hour forest visits

12
Private study 160

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: