Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-3212:
Forest Ecosystems

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Andy Smith

Amcanion cyffredinol

This module covers the concepts of forest ecosystem stability and destabilisation through anthropogenic perturbations. The module will provide an opportunity to learn and discuss current concepts of interactions between forest and air pollutants and the effects of global climate change. This will be taught within the concepts of a process hierarchy providing an understanding from organismal to ecosystem scales. The stability of ecosystems in relation to stand structure, ecosystem function, and genetic diversity will be addressed.

Cynnwys cwrs

The module is based on a series of lectures and seminars. The lectures provide a conceptual background and overview. The seminars are conducted by groups of students and provide an opportunity for in-depth study and discussion. Seminars are based on research papers which are critically reviewed and presented by a group of students in the class. The lecturer provides a platform for understanding the topic area and provokes discussion about the background of the paper, assumptions, weaknesses, and politics eg. Why did the author write that?

Lecture Topics

 1. Ecosystem Theory
 2. Ecosystem Processes
 3. Warming
 4. Fire
 5. Ozone
 6. CO2
 7. Soil Acidification
 8. Nitrogen Deposition
 9. Genetic Diversity
 10. Tropical Forests

Meini Prawf

trothwy

Grade D- to D+ A basic understanding of: • Concepts of forest ecosystem stability. • Cellular, tree and stand level effects of environmental stress. • Stand structure and environmental interactions. • Genetic diversity and forest ecosystems.

da

Grade C- to B+ An understanding of: • Concepts of forest ecosystem stability. • Environmental stress at cellular, tree and stand levels. • The impact of stand structure on element budgets, and habitat provision. • Genetic diversity and forest ecosystems in relation to changes in the environment.

ardderchog

Grade A- to A** An advanced understanding of: • Concepts of forest ecosystem stability in terms of process hierarchy. • Environmental stress at cellular, tree and stand levels. • The impact of stand structure on element budgets, and habitat provision. • The impact of atmospheric pollution on forest biogeochemistry. • Implications of forest structure and diversity for ecosystem stability. • Conservation of habitats in relation to changes in the environment.

Canlyniad dysgu

 1. Understand the importance of genetic diversity in ecosystem stability.

 2. Be able to discuss biogeochemistry and ecosystem concepts.

 3. Have an understanding of complex systems.

 4. Understand concepts of ecosystem stability.

 5. Understand the destabilisation effects of environmental pollutants.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Presentation (in class) 20
Examination 80

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 16
Private study 74
Fieldwork 3
Seminar

Presentation and critical analysis of manuscripts

7

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: